Työterveyslaitoksen sopimusneuvottelut käynnistyivät

Työterveyslaitoksen sopimusneuvottelut käynnistyivät perjantaina 7.2.2020. Osapuolet esittelivät suullisesti keskeisiä sopimustavoitteitaan ja niistä käytiin keskustelua. Neuvotteluissa käsiteltiin myös  ”Tutustu työelämää ja tienaa”-kesäharjoitteluohjelmaa koskevaa pöytäkirjaa, jonka osapuolet kuittasivat. Pöytäkirja menee vielä liittojen hallintojen käsiteltäväksi. Lisäksi työehtosopimuksen selkeyttämistyöryhmä jatkaa vielä työskentelyään.

Työterveyslaitoksen työehtosopimus on talokohtainen ja sitä noudatetaan Työterveyslaitoksen palveluksessa olevien toimihenkilöiden työehtoihin. Työterveyslaitos on työterveys- ja työsuojelualan tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Työterveyslaitoksessa on 8 tieteenalakohtaista osastoa. Aluetyöterveyslaitokset Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä palvelevat jokaista suomalaista työntekijää.

Sopimusneuvottelut jatkuvat 2.3.2020. Seuraavassa neuvottelussa osapuolet jättävät tarkennetut neuvottelutavoitteensa kirjallisesti.

Lisätietoja: Anne Sarvi, työmarkkinalakimies, anne.sarvi@jytyliitto.fi

Asiasanat: