Työministeri asetti sovittelulautakunnan sovittelemaan kunta-alan työriitaa

​Työministeri Tuula Haatainen on 8.4.2022 valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan esityksestä määrännyt sovittelulautakunnan sovittelemaan kunta-alan pääsopijajärjestöjen Julkisen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisen alan unioni JAU ry:n (JHL ry ja Jyty ry) ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ry:n (Super ry ja Tehy ry) sekä KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien välistä työriitaa.

Sovittelulautakunnan puheenjohtajaksi ministeri on määrännyt alivaltiosihteeri Elina Pylkkäsen ja varapuheenjohtajaksi työelämäprofessori Martti Hetemäen sekä jäseniksi budjettineuvos Tanja Rantasen, oikeustieteen kandidaatti Jukka Kauppalan, oikeustieteen kandidaatti Leila Kostiaisen, johtava neuvottelupäällikkö (eläkkeellä) Jouko Launosen, varatuomari Jouni Ekurin, valtiotieteiden maisteri Tapani Töllin ja kaupunginjohtaja Ritva Viljasen.

Miksi, miten ja milloin sovittelulautakunta voidaan asettaa?

Työriitojen sovittelusta annetun lain mukaan määrättyä sovittelutehtävää varten voidaan asettaa sovittelulautakunta. Valtakunnansovittelija tai työriitaa hoitava sovittelija voi tehdä työ- ja elinkeinoministeriölle esityksen sovittelulautakunnan asettamisesta.

Sovittelulautakunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet määrää työ- ja elinkeinoministeriö. Valtakunnansovittelijan on annettava sovittelulautakunnalle tämän tarvitsemaa apua sovittelutehtävän hoitamisessa.

Monijäseninen sovittelulautakunta voidaan asettaa, kun tavanomaisessa sovittelussa ei ole saavutettu tuloksia ja asian ratkaiseminen on yhteiskunnallisesti tärkeää.

Lue lisää: Sopimusneuvottelut ja työtaistelutoimet 2022

Asiasanat: