Tutkimus: Kirjastojen työntekijät viihtyvät työssään poikkeuksellisen hyvin

Lähes yhdeksän kymmenestä kirjastoalan ammattilaisesta tuntee usein innostusta työstään. Korkeaa työhyvinvointia selittää asiakkailta saatu arvostus.

Kirjastoalalla työskentelevät ammattilaiset viihtyvät työssään erityisen hyvin, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Reilut yhdeksän kymmenestä kirjaston työntekijästä kokee tekevänsä tärkeää ja merkityksellistä työtä. Lisäksi lähes yhdeksän kymmenestä tuntee usein innostusta työstään.

”Kirjastoalalla viihdytään moniin muihin aloihin verrattuna varsin hyvin. Kirjastot näyttäytyvät selvityksen pohjalta vetovoimaisina työpaikkoina ja osaajilleen rakkaina. Hyvinvointia kirjastoissa selittää moni asia, kuten työn merkityksellisyyden kokemus ja kirjastoalan yleinen arvostus. Myös hyvän työyhteisön merkitys korostuu”, kertoo lead strategist Laura Perjo tutkimuksen toteuttaneesta Pentagon Insight Oy:stä.

Edellisen kerran kirjastoammattilaisten motivaatiota tutkittiin vuonna 2019 ennen koronapandemiaa ja historiallisia kirjastojen koronasulkuja. Tutkimuksen perusteella vaikeat vuodet eivät ole heikentäneet ammattilaisten motivaatiota.

Yksi selittävä tekijä hyvälle motivaatiolle on asiakkailta saatu arvostus.

Kirjastossa työskentelevistä peräti 97 prosenttia koki, että asiakkaat arvostavat heidän työtään kirjastossa. Arvostuksen kokemus oli kasvanut jonkin verran viiden vuoden takaisesta.

Palautuminen haastavaa

Kirjastoalalla työskenteleviä huolestuttaa työn kuormittavuus. Yksi neljästä kirjastoammattilaisesta kertoi, että heidän palautumisensa tyypillisestä työpäivästä ei ole hyvällä tasolla.

Lisäksi kirjastoalalla tehdään työtä työajan ulkopuolella. 16 prosenttia vastaajista kertoi, että he eivät ehdi tehdä työtään liukuma-ajan puitteissa.

”Useimpien kirjastoammattilaisten työ jakautuu karkeasti kahteen osaan: välittömään asiakaspalveluun ja taustatöihin, jotka koostuvat esimerkiksi kokoelmanhoidosta ja erilaisista suunnittelutehtävistä. Molemmat osa-alueet ovat jatkuvasti monipuolistuneet. Lisäksi kehittämisvastuita jaetaan työpaikoilla yhä useammalle. Kokonaisuutena työ koetaan mielekkääksi mutta samalla tunne työn silppuuntumisesta usein lisääntyy. Halu tehdä oma työ mahdollisimman hyvin pidentää työpäiviä”, kertoo Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Juha Manninen.

Kirjastoissa työskentelee noin 5000 ammattilaista, joista 1502 vastasi kyselyyn.

Kyselyn toimeksiantaja oli kirjastoalan ammattijärjestöjä ja aatteellisia järjestöjä yhteen kokoava Minerva-ryhmä. Selvityksen toteutti Pentagon Insight Oy ja sitä rahoitti myös Kirjastonhoitajien Säätiö.

Minerva-ryhmään kuuluvat: Finlands svenska biblioteksförening FSBF rf, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (SAK), Ammattiliitto Jyty (STTK), Akavan Erityisalat / Kuntien asiantuntijat KUMULA ry (AKAVA), Suomen kirjastoseura ry, Suomen tieteellinen kirjastoseura STKS ry, Tieteentekijöiden liitto / Informaatioalan Akateemiset INA ry (AKAVA )ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry (Ammattiliitto Pro)

Lue myös artikkeli Jytyn verkkolehdestä: Kirjastoalan moniosaajuus motivoi, mutta myös kuormittaa

Asiasanat: