Suomen riistakeskusta koskevan työehtosopimuksen neuvottelutulos

​Suomen riistakeskusta koskevassa työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos 31.1.2022. Sopimuskausi alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.1.2024. Palkankorotukset ovat 1,9 % vuonna 2022.

Yleiskorotuksen suuruus on 1.5.2022 alkaen 1,4 % ja yrityskohtainen erä 0,5 %. Yrityskohtaisesta erästä neuvotellaan luottamusmiesten kanssa ja mikäli ei päästä sopimukseen, erästä 0,1 %:ia jaetaan yleiskorotuksena ja 0,4 %:ia työnantajan päättämällä tavalla.

Vuoden 2023 palkantarkistuksista neuvotellaan 16.12.2022 mennessä ja mikäli ei saavuteta yhteisymmärrystä, niin työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 31.12.2022.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.5.2022 alkaen 1,9 %:ia. Tekstien osalta saatiin parannusta matkustussääntöön ja lisäksi täsmennystä. Työryhmiä sovittiin useampi mm. selkeytystyöryhmä ja perhevapaita koskeva työryhmä. Perhevapaita koskevat käsitteet muutetaan 1.8.2022 voimaan tulevan sairausvakuutuslain mukaisiksi.  5-päiväiseen lomalaskentaan siirtymisestä pyritään saamaan neuvottelutulos syksyyn mennessä. Tämän osalta jatketaan edellisen sopimuskauden lähes valmiista mallista.

Tarkemmat tiedot neuvottelutuloksesta: Suomen riistakeskus

Lisätiedot Jytyssä:

Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

Asiasanat: