STTK selvitti: Suomalaiset tyrmäävät ansiosidonnaisen turvan ehtojen kiristämisen – koulutus tärkein työllisyystoimi

Koulutus ja osaamisen kehittäminen, osatyökykyisten työllistymisen parantaminen ja työhyvinvoinnin lisääminen ovat suomalaisten mielestä kolme tärkeintä keinoa vahvistaa työllisyyttä. Vähiten kannatusta saavat sosiaaliturvan heikentäminen ja rekrytoinnin kynnyksen madaltaminen esimerkiksi irtisanomissuojaa heikentämällä.

Koulutuksen ja osaamisen puolella oli 44, osatyökykyisten työllistämisen 41 ja työhyvinvoinnin 34 prosenttia vastaajista. Sosiaaliturvan heikentämistä kannatti 14 prosenttia vastaajista.

Tiedot käyvät ilmi STTK:n tuoreesta Aula Research`lla teettämästä kansalaiskyselystä, johon vastasi yli 2 000 iältään 18-74-vuotiasta suomalaista. Kysely tehtiin 4. – 21. syyskuuta.

Vastaajat tyrmäävät myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan ehtojen kiristämisen. 59 prosenttia vastaajista suhtautuu siihen erittäin tai jokseenkin kielteisesti. Kymmenen prosenttia pitää ehtojen kiristämistä erittäin myönteisenä.

Merkillepantavaa on, että kyselyyn vastanneet Suomen keskustan kannattajat suhtautuvat ansiosidonnaisen työttömyysturvan kiristyksiin muita oppositiopuolueita myönteisemmin ja RKP:ta kannattavat vastaajat taas muita hallituspuolueita kielteisemmin.

Myöskään esitys ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta ei saa kansalaisilta laajaa kannatusta. Enemmistö (53 %) vastaajista pitää sitä kielteisenä. 28 prosenttia suhtautuu esitykseen edes jossain määrin myönteisesti.

Luottamusta koetellaan

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola tulkitsee kyselyn osoittavan, että kovat keinot työllisyyden parantamiseksi eivät nauti kansalaisten luottamusta.

– Sen sijaan on hienoa huomata, miten suomalaiset edelleen luottavat koulutuksen ja osaamisen kehittämisen voimaan. Ne ovat olleet ja ovat suomalaisen yhteiskunnan ja kilpailukykymme merkittävin kivijalka.

Ylipäätään kyselyn perusteella kansa tuntuu STTK:n mielestä kaipaavan inhimillisyyttä ja pehmeämpiä keinoja. Hallitus kuitenkin tarjoaa kiristyksiä ja keppiä pienituloisille, ja keventää hyvin toimeentulevien verotusta.

– Kansalaisten usko hallituksen toimenpiteiden oikeudenmukaisuuteen ja ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun romuttuu, Palola ennustaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Asiasanat: