Sovinto Essoten palkkaharmonisaatiota koskevaan kiistaan/erimielisyyteen

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten palkkaharmonisoinnista on tehty sovintosopimus, jossa työntekijöiden palkat yhdenmukaistetaan korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin vuoden 2020 lokakuun alusta alkaen vuoden 2022 loppuun asti.

Ratkaisu on taloudellisesti merkittävä. Sovintosopimuksen piiriin kuuluvat takautuvat palkat ovat arviolta yhteensä noin 21,5 miljoonaa euroa. Sovintoratkaisulla vältetään aikaa vievät ja kalliit oikeusprosessit. Nyt sovitun palkkaharmonisoinnin piiriin kuuluu noin 4300 kuntayhtymän työntekijää, joista noin 500 ei ole enää Essoten palveluksessa.

Sovintoratkaisu on täysin Essoten tapauksen ratkaisemiseksi neuvoteltu. Sovintoratkaisun neuvottelivat Essote, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT sekä työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt. Jyty neuvotteli sopimuksesta osana Julkisen alan unioni JAU:ta.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat neuvotelleet Essoten KVTES:n ja SOTE-sopimuksen kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen harmonisointia ja perusteettomia palkkaeroja koskevan erimielisyyden ratkaisemisesta sovinnollisesti. Neuvottelut on aloitettu pääsopijajärjestöjen pyytämien keskusneuvottelujen perusteella syksyllä 2020.

Neuvotteluissa KT:n ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat päässeet sovintoratkaisuun, jonka myös Essoten hallinto on hyväksynyt.

Miksi Essoten palkat harmonisoidaan?

Essote on perustettu vuonna 2017, jolloin useamman kaupungin ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyi kuntayhtymälle. Samalla näiden henkilöstö siirtyi Essoten palvelukseen.

Kultakin luovuttajatyönantajalta henkilöstö siirtyi Essoteen entisillä palvelussuhteen ehdoilla, jonka yhtenä osana on palkkaus. Tehtäväkohtaisissa palkoissa oli vaihtelua eri kunnista siirtyneillä, samoissa tai yhtä vaativissa tehtävissä olevilla.

Työnantajan on liikkeen luovutuksen jälkeen harmonisoitava tehtäväkohtaiset palkat kohtuullisessa ajassa.

Keskusneuvotteluissa saavutettiin nyt syksyllä 2022 yksimielinen ehdotus asian ratkaisemiseksi sovinnollisesti. Essoten hallinto hyväksyi esitetyn sovintoehdotuksen.

Sovintoratkaisun sisällöstä tiedotetaan tarkemmin työntekijöille ja viranhaltijoille myöhemmin.

Lisätietoja Jytyssä:

Jytyn työmarkkinalakimies Anniina Kannelsuo, puh. 020 789 3712

Asiasanat: