Neuvottelut jatkuivat yksityisellä opetusalalla

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten neuvotteluja jatkettiin keskiviikkona 26.2. Esillä tapaamisessa olivat mm. Sivistystyönantajien tarkemmat tavoitteet uusiin työehtosopimuksiin. Samalla teemoitettiin tulevia neuvottelutapaamisia. Neuvottelut jatkuvat maaliskuun ensimmäisellä viikolla lukio-teemalla.

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat yksityiset lukiot ja peruskoulut, kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot, opintokeskukset, maatalousalan oppilaitokset, ammattioppilaitokset, kauppaoppilaitokset, sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset, musiikkioppilaitokset, urheiluopistot, ammattikorkeakoulut, koti- ja laitostalouskoulut, käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset ja hotelli- ja ravintolaoppilaitokset.

Lisätietoja Jytyssä: Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimies

Asiasanat: