Neuvonta-alan TES-ratkaisu venyy maaliskuulle

Neuvonta-alan TES-neuvottelut jatkuivat torstaina 13.2., mutta sopimuksen syntyminen on edelleen kaukana. Neuvottelussa käytiin läpi mm. työaikalain soveltamiseen ja ylityökorvauksiin liittyviä tekstikysymyksiä, sekä yleistä keskustelua tulevista palkankorotuksista ja ns. kiky-tuntien poistamisesta. Neuvotteluja on käyty marraskuusta lähtien ja tapaamisia työnantajapuolen kanssa on kertynyt jo yli 10. Neuvotteluja jatketaan 20.2. ja 2.3.

Neuvonta-alan runkosopimus ja Faba osk:n ja Viking Genetics Oy:n sopimukset päättyivät 31.12.2019 ja neuvonta-ala on ollut siitä lähtien sopimuksettomassa tilassa. Vanhojen työehtosopimusten määräykset ovat kuitenkin edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen johdosta.

Jytyn lisäksi neuvonta-alan runkosopimusta neuvottelevat Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja JHL. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.

Lisätietoja Jytyssä: Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies

Asiasanat: