Mielipidekirjoitus: Koronan aikaansaama digiloikka tapahtui asenteissa

Koronan muuttuessa pandemiaksi, muuttui monen suomalaisen työskentelypaikka perinteisestä toimistosta kotiin tai muualle etätyöhön. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn tämän kevään jäsenkyselyn mukaan noin 60 % julkisen kuntasektorin ja vastaavien yksityisten alojen sekä seurakuntien työntekijöistä siirtyi etätyöhön koronaviruksen poikkeusoloissa. Nyt etätyötä on jatkunut lähes kolme kuukautta, joka on jo kuluvasta vuodesta yli puolet.

Koronaviruksen myötä etätyöstä on tullut täysin normaali työn tekemisen muoto sellaisillakin aloilla, joilla sitä ei aiemmin tehty. Monilla työntekijöillä on ollut halu ja osaaminen etätyöhön, mutta esteenä on ollut työnantajan haluttomuus tarjota etätyömahdollisuuksia. Digiloikka onkin tapahtunut juuri työnantajan asenteissa etätyötä kohtaan. Viimein on laajasti ymmärretty, että työnteko ei ole sidottu perinteiseen toimistoon tai työajan leimauslaitteeseen, vaan työtä voi tehdä tehokkaasti tai jopa tehokkaammin etänä. Etätyön ja liukuvan työajan kaltaiset työelämän joustot lisäävät myös työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Jytyn suurin ammattialaryhmä on sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työn ammattilaiset. Tällä toimistotyötä tekevällä ammattiryhmällä etätyöskentely on ennen koronapandemiaa ollut mahdollista vain harvalla, mutta nyt koronan vaikutuksesta suurin osa tekee etätyötä. Etätyöhön siirryttiin alalla hyvin nopeasti eikä työnteon tehokkuudessa tapahtunut notkahdusta tai työtä jäänyt tekemättä. Työergonomiaan ja työturvallisuuteen tulee etätyössä kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota. Ergonomia paranee ja työn tehokkuus kasvaa, kun mm. työpöytä, työtuoli, näyttö ja näppäimistö ovat kunnossa.

Jyty toteutti vuonna 2015 jäsenkyselyn digitalisaatiosta sihteeri- ja hallintotyössä. Kyselyn tuloksissa nousi esille työmenetelmien, työvälineiden ja aineistojen kokonaisvaltainen digitalisoituminen sekä asiakaspalvelun muuttuminen sähköiseksi asioinniksi. Henkilöstön digitaaliset osaamisvaatimukset kasvavat, jolloin tarvitaan jatkuvaa koulutusta. Samalla digitalisaation mahdollistama etätyö lisääntyy eikä työ ole enää paikkaan sidottua.

Me ammattiliitto Jytyssä luotamme etätyön mahdollisuuksiin ja toivomme, että asenteet etätyöskentelyyn pysyvät jatkossakin myönteisinä.

Kimmo Hollmén, alueasiamies
Mia Lukkarila
, ammattialatyöryhmän jäsen

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Asiasanat: