Kunta-alan sopimusneuvottelut jatkuvat

Neuvottelut uusista kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista jatkuvat keskiviikkona 12.2.2020, kun kunta-alan pääneuvotteluryhmä kokoontuu klo 8 Kuntatalolla, Toinen linja 14.

Neuvotteluosapuolina ovat KT Kuntatyönantajat sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt eli Jytyn ja JHL:n muodostama Julkisen alan unioni, KoHo (SuPer, Tehy ja Spal) sekä JUKO,  joiden neuvottelujohto on pääneuvotteluryhmässä. Pääneuvotteluryhmän puheenjohtaja on kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

Kunta-alan neuvotteluissa sovitaan valtakunnallisista virka- ja työehtosopimuksista, joita noudatetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. Sopimusten piirissä on noin 421 000 viranhaltijaa ja työntekijää. Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun.

Jyty neuvottelee kahdessa merkittävässä kunta-alan sopimuksessa, jotka ovat yleinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES ja kunnallisen teknisen henkilöstön sopimus TS.

Seuraa sopimusneuvotteluja Jytyn nettisivuilta:
Sopimusneuvottelut 2019-2020

Asiasanat: