KT:n ja Sote ry:n sopimusratkaisu

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelujärjestö Sote ry (Tehy ja Super) ovat 3.10.2022 hyväksyneet valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran tekemän sovintoehdotuksen pitkään työriitaan. Kaikki Sote ry:n työtaistelutoimenpiteet lakkaavat välittömästi.

Sote ry hyväksyy osaltaan 8.6.2022 solmitut työ- ja virkaehtosopimukset, kunta- ja hyvinvointialan pääsopimuksen (voimaan 11.11.2022), KT-yritysjaoston työehtosopimukset, ns. kehittämisohjelman 2023–2027 ja työelämäpaketin. Samalla Sote ry palaa kolmanneksi pääsopijajärjestöksi Julkisen alan unioni JAUn ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi. Sopimukset ovat voimassa 1.5.2022–30.4.2025.

SOTE-sopimuksen muutokset
(8.6.2022 sovitun lisäksi):

Työaikaluku

Työaikaluvun 25 § muuttuu: Myös yleistyöajassa työntekijä/viranhaltija voi niin halutessaan ruokailla joutuisasti (15–20 min) työajalla. Muutos tulee voimaan 6.3.2023.

Lukuun muut määräykset lisätään uusi 2 §: määräyksen mukaan työnantaja ei saa estää tai rajoittaa työntekijän mahdollisuutta vaihtaa työnantajaa muutoin kuin työsopimuslaissa säädetyllä tavalla. Määräys on voimassa 1.1.2023–30.4.2025.

Palkkojen yhteensovittaminen ja palkkausjärjestelmien kehittäminen

KT on arvioinut SOTE-sopimuksen palkkojen yhteensovittamisen kustannukseksi hyvinvointialuille siirtymisen takia keskimäärin 6 % palkkasummasta (lakisääteinen palkkojen yhteensovittamisen velvoite liikkeen luovutuksesta johtuen sekä palkkausjärjestelmän uudistus).

Kaikki SOTE-sopimuksen osapuolet sopivat kustannusten jaosta hyvinvointialueilla ja hyvinvointiyhtymissä. Erät neuvotellaan paikallisesti ja ellei asiasta päästä yhteisymmärrykseen, työnantaja päättää erien käytöstä. Lisäksi lakisääteinen palkkojen yhteensovittamisen velvoite on hoidettava loppuun.

  • 1.6.2023 (1,5 %)
  • 1.10.2024 (2,5 %)
  • 1.6.2025 (2 %)

Kertapalkkio

Valmiuslain aikaisiin erityisolosuhteisiin liittyen maksetaan eräissä tehtävissä toimiville SOTE-sopimuksen piirissä oleville palkansaajille kertapalkkio 600 € maaliskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä.

  • Teho-osastot ja siihen liittyviä toimintoja, kohortit, päivystys ml. synnytysten hoito, ensihoito
  • Kotihoito, iäkkäiden tehostettu palveluasuminen, iäkkäiden ympärivuorokautinen laitoshoito

Asiasanat: