Kirkon sopimusneuvottelut käyntiin

​Ammattiliitto Jyty aloitti neuvottelut kirkon yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KirVESTES) keskiviikkona 19.1.2022. Ensimmäisellä neuvottelukerralla osapuolet esittelivät neuvottelutavoitteensa ja jättivät ne päivän päätteeksi kirjallisena. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 24.1. ja ainakin tammikuun ajan neuvottelut toteutetaan etänä. Nykyinen sopimuskausi päättyy 28.2.

Jyty tavoittelee neuvotteluissa ostovoimaa parantavia palkankorotuksia yleiskorotuspainotteisesti. Tekstitavoitteet liittyvät muun muassa palkkausjärjestelmiin, työ- ja vapaa-aikasäännöksiin sekä tulevaan perhevapaauudistukseen.

Henkilöstöä neuvotteluissa edustavat Kirkon alan unioni ry (Jyty ja JHL), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ja Kirkon alat ry. Työnantajia neuvotteluissa edustaa Kirkon työmarkkinalaitos. Jytyn neuvottelijana toimii työmarkkinalakimies Anne Sarvi.

Kirkon alalla suurimpia jytyläisiä ammattiryhmiä ovat talous- ja hallintoalan viranhaltijat ja työntekijät, lapsi- ja nuorisotyöntekijät, erityisammattimiehet, hautausmaa- ja puutarhatyöntekijät, kirkonpalvelijat sekä ruokahuollon työntekijät.

Kirkon alalla henkilöstön määrä on kokonaisuudessaan noin 18 500 työntekijää, joista vakituisessa työsuhteessa on noin 15 800. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on 367 seurakuntaa.

Lisätietoja Jytyssä:

Anne Sarvi, työmarkkinalakimies

Asiasanat: