Kirkon sopimusneuvottelut jatkuivat tiiviinä

​Neuvotteluja uudesta kirkon virka- ja työehtosopimuksesta käytiin sekä tiistaina että keskiviikkona 22.–23. helmikuuta. Neuvotteluissa jatkettiin työntekijäjärjestöjen toimittamien yksityiskohtaisten tekstiesitysten läpikäymistä. Keskiviikon neuvottelussa keskityttiin palkkausta koskeviin tekstiesityksiin, joissa suorituslisää koskevat esitykset olivat keskeisessä asemassa. Alustavaa keskustelua käytiin sopimuskauden pituudesta ja siihen vaikuttavista seikoista sekä sopimuskorotusten kohdentamisesta.

Sopimuskauden lähestyessä loppuaan, käydään neuvotteluja päivittäin. Neuvotteluja jatketaan torstaina puolilta päivin etäyhteydellä. Perjantaina sopimusosapuolet kokoontuvat jälleen kirkon taloon saman pöydän ääreen.

Lisätietoja Jytyssä: Anne Sarvi, työmarkkinalakimies, anne.sarvi@jytyliitto.fi

Asiasanat: