Kirkon sopimusneuvotteluissa käsiteltiin työnantajan tavoitteita

​Kirkon sopimusneuvotteluja jatkettiin etäneuvotteluna tiistaina 8. helmikuuta. Tällä neuvottelukerralla käytiin läpi yksityiskohtaisesti työnantajapuolen eli Kirkon työmarkkinalaitoksen neuvottelutavoitteita. Järjestöt esittivät tavoitteista yksityiskohtaisia kysymyksiä ja pyysivät muutamasta kohdasta lisäselvitystä seuraavalle neuvottelukerralla.

Työnantajan tavoitelistalta kuitattiin selviksi selvät teknisluontoiset korjausesitykset, kuten väärät pykäläviittaukset. Lisäksi käytiin yleisellä tasolla keskustelua sopimuskauden pituudesta ja palkankorotuksista. Neuvotteluja jatketaan seuraavan kerran ensiviikon keskiviikkona 16.helmikuuta.

Lisätiedot Jytyssä: Anne Sarvi, työmarkkinalakimies

Asiasanat: