Kirkon neuvotteluissa keskusteltiin sopimustavoitteista

Kirkon sopimusneuvottelut jatkuivat keskiviikkona 12.2.2020. Kokouksessa keskusteltiin neuvottelutilanteesta ja neuvotteluaikataulusta sekä jatkettiin työntekijäjärjestöjen yhteisten sopimustavoitteiden esittelemistä ja niistä keskustelua. Kirkon työmarkkinalaitos esittelee tarkemmin omia tavoitteitaan seuraavassa neuvottelussa, joka pidetään keskiviikkona 26.2.2020.

Jyty neuvottelee kirkon yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KirVESTES), jota sovelletaan evankelisluterilaisten seurakuntien palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työsopimussuhteisiin työntekijöihin. Kirkon virka- ja työehtosopimus päättyy 31.3.2020. Kirkon sopimusten piirissä on n. 20 000 viranhaltijaa ja työntekijää.

Jyty neuvottelee osana Kirkon alan Unionia, joka on Jytyn ja JHL:n muodostama neuvottelujärjestö. Jytyä neuvotteluissa edustaa työmarkkinalakimies Anne Sarvi.

Työnantajia neuvotteluissa edustaa Kirkon työmarkkinalaitos, jonka työmarkkinajohtajana toimii Anna Kaarina Piepponen.

Lisätietoja Jytyssä: Työmarkkinalakimies Anne Sarvi

Seuraa sopimusneuvotteluja Jytyn nettisivuilta:
Sopimusneuvottelut 2019-2020

Asiasanat: