Kirkon alan palkkaneuvottelut aloitettiin

Kirkon pääryhmä aloitti 14.12. neuvottelut vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista. Neuvottelut käytiin positiivisessa hengessä. Neuvotteluita jatketaan viikolla 51.

KirVESTES allekirjoituspöytäkirjan mukaan palkantarkistukset neuvotellaan kuluvan vuoden 2022 loppuun mennessä, ja jollei neuvotteluissa saavuteta yksimielisyyttä, voi sopijaosapuoli irtisanoa KirVESTES:n 16.1.2023 mennessä päättymään 28.2.2023.

Jytyn neuvottelijana toimii työmarkkinalakimies Viivi Vidgren. Jyty neuvottelee yhdessä JHL ry:n kanssa kirkon alan unionina. Muut palkansaajapuolen neuvotteluosapuolet ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Kirkon alat ry. Työnantajia neuvotteluissa edustaa Kirkon työmarkkinalaitos.

Lisätietoja: Viivi Vidgren, työmarkkinalakimies

Asiasanat: