Kirkon alan palkkaneuvotteluita jatketaan 9.1.

Kirkon pääryhmä on neuvotellut vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista viikolla 51 ratkaisuhakuisessa ja positiivisessa hengessä. Vuoden viimeiset neuvottelut käytiin 22.12. Neuvotteluita jatketaan 9.1. joulutauon jälkeen.

Kirkon sektoria vaivaa työvoimapula, johon osasyynä on muita sektoreita, esimerkiksi kuntasektoria, matalampi palkkataso. Tämä on tunnistettu ja tunnustettu. Voimassa olevassa sopimuksessa on sovittu, että pääryhmä neuvottelee sopimuskauden aikana mallista, jolla pyritään varmistamaan kirkon palkkakilpailukyky.

Nyt meneillään olevissa neuvotteluissa huomiota on kiinnitetty ensisijaisesti palkansaajien toimeentulo-ongelmiin, jotka ovat seurausta muun ohella korkeasta inflaatiosta. Jyty tavoittelee ostovoimaa parantavia korotuksia.

Lisätietoja: Viivi Vidgren, työmarkkinalakimies

Asiasanat: