Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Hallituksen on saatettava voimaan EU:n palkka-avoimuusdirektiivi viimeistään vuoden 2026 aikana. Ammattiliitto Jyty ehdottaa ottamaan mallia Ruotsista, jossa asetettiin selvityshenkilö valmistelemaan direktiivin toimeenpanoa jo syksyllä 2023.

Euroopan parlamentti hyväksyi palkka-avoimuusdirektiivin vuonna 2023. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään vuonna 2026. Direktiivin tavoitteena on edistää samapalkkaisuutta sekä lisätä palkkauksen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Suomessa naisten ja miesten välinen yleinen palkkaero on 16 %, kun EU:ssa ero on keskimäärin 13 %.

– Sukupuolten välinen palkkaero on Suomessa ikuisuusongelma, jonka korjaamiseksi ei ole ollut riittävää tahtotilaa. Nyt EU:n täytyy sitten kirittää meitä asian hoitamiseksi, sanoo Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Edellisten hallitusten aikana palkka-avoimuutta pyrittiin edistämään lakimuutoksin, mutta ne kaatuivat työnantaja- ja yrittäjäjärjestöjen vastustukseen.

Jytyn liittovaltuusto toivoo, että tällä hallituskaudella palkkatasa-arvoon puututtaisiin tehokkaammin, mutta valitettavasti hallitusohjelman perusteella kovin ponnekkaita toimia ei ole luvassa. Hallitusohjelmassa todetaan lyhyesti, että hallitus edistää palkka-avoimuutta EU-direktiivin minimisäännösten mukaisesti.

– Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin. Halutessamme pystymme parempaan, huomauttaa Jytyn liittovaltuuston puheenjohtaja Seija Hovi-Kuikko.

– Lisäksi valmisteluilla alkaa olla kiire. Suomalaisilla työpaikoilla direktiivin voimaantuloon on alettu valmistautua, mutta lainsäädäntövaikutukset ovat vielä pimennossa. Ruotsissa asetettiin selvityshenkilö valmistelemaan direktiivin toimeenpanoa jo viime syksynä. Tasa-arvon mallimaan Suomen on korkea aika ryhtyä toimeen, Voima vaatii.

EU:n palkka-avoimuusdirektiivi edellyttää, että työnantajilla on käytössä palkkarakenteet, jotka varmistavat samapalkkaisuusperiaatteen – eli sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä – toteutumisen. Lisäksi direktiivin mukaan työnhakijoilla on oikeus saada tietoa haettavan työpaikan alkupalkkauksesta tai sen vaihteluvälistä. Työntekijällä on myös oikeus pyynnöstä saada kirjallisesti tieto hänen henkilökohtaisesta palkkatasostaan ja samaa tai samanarvoista työtä tekevien keskimääräisestä palkkatasosta sukupuolen mukaan eroteltuna.

Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto kokoontuu kevätkokoukseen Helsingissä 22.–23.5.2024.

Lisätietoja:

Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Jytyn liittovaltuuston puheenjohtaja Seija Hovi-Kuikko, puh. 0400 658 753, seija.hovi-kuikko@jytyhallinto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: