Jytys förbundsfullmäktige: Finland måste snabbt främja införandet av ett transparensdirektiv i lagstiftningen – ”I lönejämställdheten ska man inte nöja sig med minimi”

Regeringen måste få i kraft EU:s lönetransparensdirektiv senast under år 2026. Fackförbundet Jyty föreslår att man tar modell av Sverige, där man tillsatte en utredningsperson att bereda implementeringen av direktivet redan hösten 2023.

Europaparlamentet godkände lönetransparensdirektivet år 2023. Medlemsstaterna måste införa direktivet som en del av den nationella lagstiftningen senast år 2026. Målet med direktivet är att främja lika lön för lika arbete samt öka lönetransparensen och -öppenheten. I Finland är den allmänna löneskillnaden mellan kvinnor och män 16 %, medan skillnaden i EU i medeltal är 13 %.

– I Finland är löneskillnaden mellan könen ett evighetsproblem, som det inte funnits tillräcklig vilja att korrigera. Nu måste då EU driva på oss för att få saken skött, säger Jytys ordförande Jonna Voima.

Under de tidigare regeringarna har man strävat efter att främja lönetransparens genom lagförändringar, men de stupade på motstånd från arbetsgivar- och företagarorganisationerna.

Jytys förbundsfullmäktige önskar att man under denna regeringsperiod skulle ingripa i lönejämställdheten mer effektivt, men tyvärr är inga väldigt ivriga åtgärder på kommande på basen av regeringsprogrammet. I regeringsprogrammet konstaterar man kort att regeringen främjar lönetransparens i enlighet med minimibestämmelserna i EU-direktivet.

– I lönejämställdheten ska man inte nöja sig med minimi. Om vi vill kan vi bättre, påpekar ordförande Seija Hovi-Kuikko i Jytys förbundsfullmäktige.

– Dessutom börjar det bli bråttom med beredandet. På de finska arbetsplatserna har man börjat förbereda sig för att direktivet träder i kraft, men lagstiftningseffekterna är ännu i det dolda. I Sverige tillsattes en utredningsperson att bereda implementeringen av direktivet redan förra hösten. För jämställdhetens modelland Finland är det hög tid att skrida till åtgärder, kräver Voima.

EU:s lönetransparensdirektiv förutsätter att arbetsgivarna använder lönestrukturer, som säkrar förverkligandet av principen för lika lön – alltså samma lön för samma och likvärdigt arbete. Dessutom har en arbetssökande enligt direktivet rätt att får information om startlönen eller dess intervall för arbetsplatsen som sökes. En arbetstagare har också rätt att på begäran få skriftlig information om hens individuella lönenivå och lönenivån i medeltal för dem som utför samma eller likvärdigt arbete fördelat enligt kön.

Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige sammanträder till vårmöte i Helsingfors 22-23.5.2024.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Ordförande för Jytys förbundsfullmäktige Seija Hovi-Kuikko, tel. 0400 658 753, seija.hovi-kuikko@jytyhallinto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområdena, den privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemskapets största branscher är sekreterar-, förvaltnings-, specialist- och ict-arbetet, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdssektorn, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: