Jyty sanoo irti virka- ja työehtosopimuksia

(Täydennetty 29.1. Jytyn hallituksen päätöksestä sopimusten irtisanomisesta) Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n liittohallitus on päättänyt sanoa irti 23.1. pidetyssä kokouksessa kunnan, kirkon ja yksityisen alan työehtosopimukset, jotka päättyvät 31.3.2020.

Tällaisia sopimukset ovat:  Kunnan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2018–2019, Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 2018–2019, Kirkon virka- ja työehtosopimus KirVESTES 2018–2019,  Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus 2018–2019, Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskeva työehtosopimus, Terveyspalvelualan työehtosopimus 2018–2019, Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 2018–2019, Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus 2018–2019, Kevan henkilöstön työehtosopimus 2018–2019, Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus, Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus.

Pääosin neuvottelut käynnistyneet

Jytyn työehtosopimusneuvottelut eri aloilla ovat pääosin käynnistyneet tammikuussa. Jyty neuvottelee työehtosopimuksista kunta-alalla sekä kirkon alalla ja yksityisillä sektoreilla. Kunta-alalla Jyty muodostaa JHL:n kanssa neuvottelujärjestö Julkisen alan unionin (JAU), joka neuvottelee sopimuksista KT Kuntatyönantajien kanssa. Kirkon alalla Jytyn ja JHL:n muodostama Kirkon alan unioni neuvottelee Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa.

Yksityisillä aloilla Jyty solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvien työnantajaliittojen sekä muiden yksityisten työnantajayhdistysten kanssa.

Edustettavien jäsenten osalta Jytyn suurin sopimus on kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES. Kirkon alalla sopimuksena on kirkon yleinen virka- ja työehtosopimuksesta KIRVESTES. 

Yksityisillä aloilla suurimpia sopimuksia ovat mm. Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus AVAINTES, yksityinen sosiaalipalveluala ja terveyspalveluala ja neuvonta-ala.

Seuraa Jytyn sopimusneuvottelujen etenemistä ja tiedottamista liiton nettisivuilla kohdassa Ajankohtaista – Sopimusneuvottelut 2020.

Jytyn neuvottelupöydät: Kunta-ala (KVTES, TS), Kirkko (KIRVESTES), AVAINTES. Seuraavat sopimukset yksityissektorilla: Faba ja Viking Genetics Finland, Keva, Neuvonta-alan runkosopimus, Partiotyönantajat, Seure henkilöstöpalvelut Oy, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus, Työterveyslaitos, Yksityinen opetusala, Yksityinen sosiaalipalveluala, Yksityinen terveyspalveluala, Yksityiset ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, Yleissopimus ja Energiateollisuuden toimihenkilöiden TES (Jyty liityntäsopimuksella).

Asiasanat: