Jyty on irtisanonut neljä yksityistä sopimusalaa

Jyty on käynyt Paltan kanssa neuvotteluja yleissopimuksesta, Partiotyönantajaa koskevasta työehtosopimuksesta, Suomen metsäkeskuksen ja Suomen riistakeskuksen työehtosopimuksesta. Näillä
sopimusaloilla oli sovittu mahdollisuudesta sopia kolmannen vuoden palkankorotuksista 30.11.2019 mennessä. Tämän ns. optiovuoden korotuksista ei päästy yksimielisyyteen, joten työehtosopimukset irtisanottiin päättymään 31.1.2020.

Kaikilla näillä sopimusaloilla neuvottelut uudesta sopimuksesta alkavat tammikuussa 2020.

Lisätietoja: työmarkkina-asiamies Päivi Salin, paivi.salin@jytyliitto.fi

Asiasanat: