Jyty lahjoittaa kirjastoille 100 000 € nuorten lukukampanjaan – hakemukset 15.2. mennessä

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty päätti 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi lahjoittaa 100 000 euroa valtakunnalliseen lukukampanjaan, jossa palkataan työttömiä nuoria töihin yleisiin kirjastoihin Suomessa.

Lukukampanjalla nuoret palkataan töihin edistämään lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukemista. Työ voi olla esimerkiksi lukijana toimiminen lasten iltapäiväkerhossa tai kirjaston satutunnilla. Lukukampanja toteutetaan yhteistyössä Suomen kirjastoseuran kanssa.

Kampanjan tarkoitus on ehkäistä nuorten syrjäytymistä, korostaa lukutaidon merkitystä syrjäytymisen ehkäisijänä sekä nostaa esille kirjastojen merkittävää roolia yhteiskunnan sivistystyössä.

Jyty lahjoittaa 5 000 euroa kullekin kampanjaan osallistuvalle kirjastolle, joka palkkaa työttömän nuoren tai useamman nuoren lukemiseen liittyviin tehtäviin. Jyty arpoo hakukriteerit täyttävien hakemusten joukosta 20 kirjastoa lukukampanjan toteuttamiseen.

Lukukampanja alkaa Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä 19.3.2019, jolloin kirjastojen toivotaan aloittavan myös nuorten työllistämisen. Samana päivänä Suomen kirjastoseura organisoi uuden tapahtumapäivän – Kirjaston päivän, joka kertoo kirjaston työstä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja lukutaidon edistämiseksi.

Kirjastojen hakemukset lukukampanjaan tulee lähettää sähköisellä hakulomakkeella 15.2.2019. mennessä. Päätös valituille kirjastoille ilmoitetaan viikolla 8. Nuorten työllistäminen lukukampanjaan tulee toteuttaa 30.9.2019 mennessä.

Edellytykset hyväksyttävälle hakemukselle:

  1. Kirjasto palkkaa työttömän nuoren (työtön työnhakija TE-toimistossa) lukemisen edistämisen tehtäviin. Nuoren tulee olla vähintään 18-vuotias ja nuorisolain mukaisesti enintään 29-vuotias.
  2. Kirjasto vastaa työhön perehdyttämisestä ja työnantajatehtävistä.
  3. Kirjastot valitsevat työntekijät ja hoitavat tarvittavat yhteydet paikallisiin työvoimaviranomaisiin.
  4. Jytyn lahjoittama 5000 euroa käytetään kokonaisuudessaan palkkauskustannuksiin, ei muihin esim. hallinnollisiin kuluihin.
  5. Työtehtävät tulee eritellä ja tehtävien tulee olla pääsääntöisesti lukemiseen ja lukutaidon edistämiseen liittyviä. Työ voi olla kokoaikaista tai osa-aikaista.
  6. Kirjastot laativat kampanjan päätyttyä lyhyen raportin, josta ilmenee, miten kampanja on toteutettu, ketä on työllistetty, työllistettyjen työtehtävät, tavoitettujen lasten määrä yms.

> Sähköinen hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/89F55E95A2D22E8C

Lisätietoja lukukampanjasta:

Jytyn järjestöjohtaja Ari Sauros, puh. 0400 343 424, ari.sauros@jytyliitto.fi
Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Rauha Maarno, puh. 044 748 1801, rauha.maarno@fla.fi

Lisätiedot hakemuksiin liittyen:

Jytyn suunnittelija Pekka Laukkanen, puh. 040 575 9565, pekka.laukkanen@jytyliitto.fi

Asiasanat: