Jyty Helsingin palkkaohjelmasta: Lastenhoitajat ja leikkipuistojen työntekijät olisivat ansainneet korotukset

Helsingin kaupunki on kertonut korottavansa tänä vuonna erityisesti lasten ja nuorten parissa työskentelevien palkkoja, mutta jätti lastenhoitajat korotusten ulkopuolelle. Ammattiliitto Jyty vaatii lastenhoitajien huomioimista viimeistään kevään järjestelyeräkorotuksissa.

– On hyvä, että Helsingin palkkaohjelmalla pyritään kiinnittämään huomiota palkkauksellisiin epäkohtiin. Pidämme painotusta varhaiskasvatukseen ja sosiaalityöhön tärkeänä, mutta lastenhoitajien ohittaminen palkankorotuksissa tuntuu erittäin epäoikeudenmukaiselta, toteaa Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Kunta-alan merkittävänä ammattiliittona Jyty edustaa monia eri varhaiskasvatuksen ammattilaisia, kuten lastenhoitajia. Jytyn tuoreen selvityksen mukaan Uudenmaan kuntatyöntekijät ovat muuta maata tyytymättömiä palkkaansa. Joka neljäs (25 %) kyselyyn vastanneista kokee, että hänen työtään ei arvosteta palkkauksellisesti lainkaan, ja 55 % mielestä arvostus on palkkauksellisesti melko huonoa.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialueen pääluottamusmiestä Kirsi Jaakkolaa tulos ei yllätä.

– Palkkaus on yksi merkittävä syy siihen, miksi varhaiskasvatus ei houkuttele työntekijöitä. Toinen tekijä on työolot: resurssipula ja kuormitus uuvuttavat alalla työskentelevät, Jaakkola sanoo.

Jaakkola pitää varhaiskasvatuksen opettajien saamia palkankorotuksia erittäin tervetulleina, mutta ihmettelee, miksi lastenhoitajat jätettiin korotusten ulkopuolelle.

– Työnantaja ei myöskään tunnistanut palkankorotustarpeita leikkipuistojen työntekijöille, joiden tehtäviin kuuluu avoin varhaiskasvatus sekä lakisääteinen koululaisten iltapäivätoiminta. Henkilöstön saanti leikkipuistoihin tulee vaikeutumaan, Jaakkola ennustaa.

Hän odottaa, että asia korjataan viimeistään järjestelyeräkorotuksissa, joista työnantaja ja henkilöstöjärjestöt neuvottelevat kevään aikana.

– Meillä on huutava tarve saada houkuteltua ja sitoutettua osaavia lastenhoitajia ja leikkipuistojen työntekijöitä. He ovat korotuksensa ansainneet, Jaakkola kommentoi.

Jytyn jäsenkyselyssä selvitettiin myös kunta-alan rekrytointihaasteita. Uudellamaalla suurin osa vastaajista (71 %) kokee, että avoimia paikkoja on vaikea saada täytettyä pätevillä henkilöillä. Selvästi eniten rekrytointihaasteita koetaan olevan juuri kasvatus- ja koulutuspalveluissa.

“Miten menee, kuntatyöntekijä?” -kysely tehtiin kunnissa työskenteleville Ammattiliitto Jytyn jäsenille marras–joulukuussa 2023. Kyselyyn vastasi 2447 henkilöä. Uudenmaan vastaajamäärä oli 472. Kyselyn tuloksia avataan alueellisesti alkuvuodesta 2024, kun Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella.

Uudenmaan tulokset tiivistetysti:

  • Säästötoimet ovat yleisiä: Joka kolmannen (33 %) työpaikalla oli toteutettu tai suunnitteilla säästötoimenpiteitä vuoden 2023 aikana.
  • Säästötoimet näkyvät lisääntyvinä työnmäärinä ja vastuina: Niillä työpaikoilla, joissa säästötoimia on tehty, 35 % kertoo työmäärän lisääntyneen säästötoimien takia, 42 % saaneensa lisätehtäviä ja -vastuita.
  • Resurssipulaa ja rekrytointihaasteita koetaan jo nyt: Yli puolet (56 %) vastaajista kokee, ettei työpaikalla ole riittävästi henkilöstöä työtehtävien määrään nähden. Suurin osa vastaajista (71 %) kokee, että avoimia paikkoja on vaikea saada täytettyä pätevillä henkilöillä. Selvästi eniten rekryhaasteita koetaan olevan kasvatus- ja koulutuspalveluissa.
  • Työ koetaan kuormittavana: 65 % vastaajista kokee työtilanteensa jonkin verran kuormittavana, 19 % hyvin kuormittavana. 40 % kokee, että pystyy palautumaan huonosti työpäivistä työpäivien jälkeen.
  • Oma työ koetaan arvokkaana, mutta ulkopuolisessa arvostuksessa koetaan isoja puutteita: Suurin osa vastaajista (79 %) kokee oman työnsä arvokkaana. Silti 40 % kokee, että hänen työnsä arvostus työpaikalla on vähäistä. Suurin osa (56 %) kokee, että hänen ammattiaan arvostetaan yhteiskunnassa melko vähän tai lainkaan.
  • Arvostuksen puutteen koetaan näkyvän palkkauksessa: 80 % kokee, että työtä arvostetaan palkkauksellisesti melko huonosti tai ei lainkaan.
  • Vastaajien taustatiedot: Uudellamaalla vastaajia oli 472. Suurin osa työskentelee hallinto- ja tukipalveluissa (37 %) ja kasvatus- ja koulutuspalveluissa (30 %).

Lisätietoja Jytyssä:

Puheenjohtaja Jonna Voima, p. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Jyty Metropolin puheenjohtaja Kaisa Soininen, p. 050 324 2340, kaisa.soininen@hel.fi
Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialueen pääluottamusmies Kirsi Jaakkola, p. 050 368 6637, kirsi.jaakkola@hel.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: