Jäsentiedote: Ammattiliitto Jyty jätti uuden lakkovaroituksen varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen työtehtäviin 10 kaupungissa

Ammattiliitto Jyty jätti uuden kunta-alan lakkovaroituksen viikon kestävälle lakolle 3.–9. toukokuuta. Jytyn julistama lakko koskee varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen työtehtäviä kymmenessä kaupungissa. Painostuskeinoilla halutaan vaikuttaa kunta-alan sopimusratkaisun aikaansaamiseen. Lakkovaroituksessa ovat mukana Ammattiliitto Jytyn lisäksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Jytyn asettamat lakkorajat poikkeavat muiden liittojen lakkorajoista, joten noudata vain Jytyn ilmoittamia lakkorajoja. Lakko alkaa, jos kunta-alan työehtokiistaan ei saada sitä ennen sopua.

Jytyn julistama lakko kestää seitsemän vuorokautta ajalla 3.5.–9.5.2022. Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat tiistain 3.5.2022 klo 00:01 ja maanantain 9.5.2022 klo 23:59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Jytyn julistamassa lakossa ovat mukana varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen työtehtävät sisältäen myös opetuksen, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen hallinnon kaikki työtehtävät viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävien osalta seuraavilla työnantajilla:

•    Espoon kaupunki
•    Helsingin kaupunki
•    Kauniaisten kaupunki
•    Vantaan kaupunki
•    Oulun kaupunki
•    Rovaniemen kaupunki
•    Jyväskylän kaupunki
•    Tampereen kaupunki
•    Turun kaupunki
•    Kuopion kaupunki

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

Huom. Mikäli tämä lakko toteutuu ilmoitettuna ajankohtana eli työministeri ei siirrä sen alkamisajankohtaa, alkaa se samana päivänä pääkaupunkiseudulle aiemmin ilmoitetun, siirretyn lakon kanssa. Tällöin pk-seudulla noudatetaan aiemmin ilmoitetun lakon laajempia lakkorajoja ja pk-seudun ulkopuolisissa kaupungeissa rajausta varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tehtäviin.


Neuvontaa Jytyn jäsenille:

  1. Luottamusmiehet työpaikoilla (yhteystiedot saat yhdistykseltäsi)
  2. Aluetoimistot
  3. Työsuhdeneuvonta

HUOM! Lakkoneuvontaa antavat Jytyn luottamusmiehet ja kaikki alueelliset toimipisteet

Seuraa sopimusneuvotteluja:

Asiasanat: