AVAINTES:n neuvotteluja jatkettu

AVAINTES:n sopijaosapuolet ovat kokoontuneet kahdesti tällä viikolla. Maanantaina 9.3. käsittelyssä oli työaikaluku ja etenkin työajaksi luettava aika. Tavoitteena on mm. yksinkertaistaa koulutusta koskevaa kirjausta siten, että työnantajan määräämä koulutus on aina työaikaa. Keskiviikon 11.3. neuvottelun aiheena
olivat vuosiloma ja poissaolot. Lisäksi keskusteltiin SEURETES:n kehittämistarpeista.

Neuvottelut jatkuvat maanantaina 16.3., jolloin aiheena ovat henkilöstön edustajat. Lisäksi tarkastellaan
sopimusalan palkka- ym. tilastoja.

Lisätietoja Jytyssä: Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimies

Asiasanat: