Ammattiliitto Jyty irtisanoi Työterveyslaitoksen työehtosopimuksen

Ammattiliitto Jyty irtisanoi Työterveyslaitoksen työehtosopimuksen tiistaina 28.2.2023. Nykyinen sopimus on voimassa 31.3.2023 asti.

Työterveyslaitoksen vuoden 2023 palkankorotuksista on neuvoteltu helmikuun aikana, mutta sopimukseen ei olla toistaiseksi päästy, minkä vuoksi työehtosopimus jouduttiin irtisanomaan. Neuvotteluita jatketaan sovitun aikataulun mukaisesti, ja neuvottelutilanteen etenemisestä tiedotetaan jäseniä erikseen.

Ammattiliitto Jytyn lisäksi Työterveyslaitoksen työehtosopimuksesta neuvottelevat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa neuvotteluissa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.

TTL:n työntekijöitä edustavat järjestöt järjestävät henkilöstölle Teams-tilaisuuden työehtosopimusneuvotteluiden tilanteesta keskiviikkona 1.3.2023 kello 16-17. Jos et ole saanut kutsua tilaisuuteen, voit pyytää sitä luottamusmieheltäsi.

Lisätietoja: Milja Pertola, työmarkkinalakimies

Asiasanat: