Ammattibarometri: Koronavähenemä työvoimapulaa potevissa ammateissa alkaa palautua

​Työvoimapula-ammateiksi määriteltiin työ- ja elinkeinotoimistoissa valtakunnallisesti yhteensä 37 ammattia helmi-maaliskuussa 2021. Vuotta aiemmin ennen koronan vaikutuksia, pula-ammatteja oli selvästi enemmän, yhteensä 60. Syksyllä 2020 työvoimapula-ammatteja oli arvioidusta 200 ammatista 31. Työvoimapula-ammattien määrä on hieman noussut syksyn arvioinnista.

Ylitarjonta-ammatteja oli helmi-maaliskuussa TE-toimistoissa tehdyn arvioinnin mukaan noin 200 ammatista nyt 37. Ylitarjonta-ammattien määrä on kasvanut, sillä vuotta aikaisemmin keväällä ylitarjonta-ammatteja oli 25. Työvoiman ylitarjontaan korona ei ole merkittävästi vaikuttanut. Muutokset työvoiman ylitarjonnassa ovat vähäisiä ja trendinomaisia.

Tulokset käyvät ilmi TEM:n ammattibarometrista, joka kokoaa TE-toimistojen järjestelmätietoihin perustu-vat arviot ammattien kysynnän ja tarjonnan suhteista lähitulevaisuudessa. Barometriarvioinnissa on mukana ammattiluokituksen (ISCO 4) ammateista 200 eli vajaa puolet suurivolyymisimmista ammateista.

Työvoimapulan painopiste terveys- ja sosiaalialan ammateissa jatkuu

Suurta pulaa osaavasta työvoimasta on erityisesti terveydenhuollon ja sosiaalityön ammateissa. Vaikein tilanne on sairaanhoitajien, sosiaalityön erityisasiantuntijoiden, puheterapeuttien, lähihoitajien ja lastentarhanopettajien rekrytoinneissa.

Terveys- ja sosiaalialan ammattien osuus pula-ammattien top-15 listalla on suuri. Pula-ammattien kärjessä olevista kaksi kolmasosaa on terveys- ja sosiaalialalta. Uusina ammatteina top-15 -listalle ovat nousseet terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattien ulkopuolelta maansiirtokoneiden kuljettajat ja kattoasentajat. Suuhygienistit ovat myös jälleen top-15 -listalla.

Työvoiman ylitarjonta-ammattien top 15 -listalla muutokset ovat olleet vielä vähäisempiä kuin pula-ammateissa. Ylitarjontaa työvoimasta on yleisesti yleissihteerin ammatissa. Ylitarjonnan top 15 -listalle ovat nousseet tieto- ja viestintäteknologian asentajat.

Ammattien työmarkkinatilanne tasapainoisin Satakunnassa ja Lapissa

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainossa olevien ammattien osuus oli arvioiduissa ammateissa suurin Satakunnassa ja Lapissa. Suhteellisesti vähiten työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhteen tasa-painossa olevia ammatteja oli arvioitsijoiden mukaan Keski-Suomessa ja Kainuussa. Kainuussa työvoimapula-ammattien osuus arvioiduista ammateista on suuri ja Keski-Suomen tilannetta heikentää ylitarjonta-ammattien suuri osuus.

Seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään syksyllä 2021.

Asiasanat: