Yleissopimuksen neuvottelutulos hyväksytty

Osapuolet ovat hyväksyneet Yleissopimus-nimisen työehtosopimuksen neuvottelutuloksen. Työehtosopimus on kaksivuotinen.

Sopimuskausi päättyy 31.1.2025. Neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen.

Kertakorvaus

Toimihenkilölle maksetaan kertaluontoinen korvaus, joka on 458 euroa. Työnantaja maksaa kertakorvauksen 1.5.2023 tai sen jälkeisenä lähimpänä palkanmaksupäivänä. 

Palkankorotukset

Palkkoja korotetaan 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,4 %:n suuruisella korotuksella.

Vuonna 2024 henkilökohtaisia palkkoja ja palkkataulukoita korotetaan 2,0 %:n suuruisella kaikille toimihenkilöille jaettavalla korotuksella viimeistään 1.4.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Lisäksi 1.4.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toimihenkilöiden palkkojen korottamiseen käytetään yrityskohtainen erä, jonka suuruus on 0,5 % laskettuna toimihenkilöiden vuoden 2024 maaliskuun palkkasummasta. Mikäli yrityserän kohdentamisesta ei päästäisi paikallisesti sopimukseen, jaetaan erästä 0,25 % yleiskorotuksena kaikille sopimuksen soveltamispiiriin kuuluville toimihenkilöille ja työnantaja päättää 0,25 %:n kohdentamisesta.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.6.2023 alkaen 3,4 %:lla sekä 1.4.2024 alkaen 2,0 %:lla.

Perhevapaauudistus

Perhevapaauudistukseen liittyvien määräysten kautta ei-synnyttäneelle vanhemmalle tuli 32 arkipäivää palkalliseksi, synnyttäneen osalta palkallisuus säilyi entisellään ollen 72 arkipäivää.

Vuosilomalaskenta

Sopimus sisältää viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan siirtymisen siten, että laskennan muuttaminen on mahdollista jo 1.4.2023 alkaen.

Työryhmät

Työryhmässä selvitetään sopimuskauden aikana yhteistoimintalain mukaisen vuoropuheluvelvoitteen vaikutuksia työehtosopimukseen, yhteistoimintalain 2 luvun mukaisen vuoropuhelun toimivuutta ja arvioidaan mahdollisia muutostarpeita työehtosopimuksen.

Lisäksi sovittiin työehtosopimuksen selkiyttämistä koskevasta työryhmästä sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvästä työryhmästä.

Lisätietoja Yleissopimuksen neuvottelutuloksesta ja työehtosopimuksesta Työehtosopimukset-sivulla.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

Asiasanat: