Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten TES-neuvottelut alkoivat ja nykyiset sopimukset irtisanottiin

​Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten neuvottelut käynnistyivät tiistaina 8.2.2022. Ensimmäisen neuvottelutapaamisen teemana oli tulevaisuuden työelämä opetusalalla. Samassa yhteydessä neuvotteluosapuolet kävivät läpi mm. neuvotteluprosessiin ja yleiseen taloustilanteeseen liittyviä asioista. Varsinaisia kirjallisia sopimustavoitteita ei vielä vaihdettu. Ammattiliitto Jyty irtisanoi nykyiset työehtosopimukset päättymään sopimuskauden loppuun 31.3.2022.

Ammattiliitto Jytyn lisäksi näistä työehtosopimuksista neuvottelevat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Työnantajapuolta edustaa Sivistystyönantajat, joka on yksi EK:n jäsenliitoista.

Neuvotteluja jatketaan seuraavan kerran 16.2. ja neuvotteluaikoja on sovittu aina maaliskuun loppuun asti. Neuvottelutilanteesta tiedotetaan lisää helmikuun aikana.

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat yksityiset lukiot ja peruskoulut, kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot, opintokeskukset, maatalousalan oppilaitokset, ammattioppilaitokset, kauppaoppilaitokset, sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset, musiikkioppilaitokset, urheiluopistot,
ammattikorkeakoulut, koti- ja laitostalouskoulut, käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset ja hotelli- ja ravintolaoppilaitokset. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusta noudatetaan vain aikuiskoulutuskeskuksissa.

Lisätiedot Jytyssä:

Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies
Rosa Marttila, työmarkkinalakimies

Asiasanat: