Työterveyslaitoksen sopimusneuvottelut jatkuivat

Neuvottelut Työterveyslaitoksen työehtosopimuksesta jatkuivat maanantaina 2. maaliskuuta. Tällä kertaa neuvotteluosapuolet toimittivat tavoitteensa kirjallisesti. Tavoitepapereihin tutustumisen jälkeen osapuolet esittelivät tavoitteita yksityiskohtaisesti ja niistä käytiin keskustelua. Lisäksi käytiin keskustelua palkkaustyöryhmän sekä työehtosopimuksen selkiyttämistyöryhmän työn etenemisestä.

Työnantajaa neuvotteluissa edustaa Hyvinvointiala HALI ry. Jytyn neuvottelijoina toimivat työmarkkinalakimies Anne Sarvi ja työmarkkina-asiamies Päivi Salin.

Työterveyslaitoksen sopimusneuvottelut jatkuvat jälleen torstaina 12.3.

Lisätietoja Jytyssä: Anne Sarvi, työmarkkinalakimies, anne.sarvi@jytyliitto.fi

Asiasanat: