Työsuojelun miniwebinaarisarja alkaa – ensimmäisessä osassa aiheena työsuojeluvastuut työpaikalla

​Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat tuottaneet 6-osaisen miniwebinaarisarjan työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa. Ensimmäisellä videolla TTK:n asiantuntija Päivi Rauramo kertoo työsuojeluvastuista työpaikalla.

Seuraavat työsuojelun ja työturvallisuuden videot julkaistaan marras-joulukuun ja ensi vuoden tammikuun aikana. Kaikki videot ovat kestoltaan noin 10-15 minuuttia. Aiheina ovat: 1) työsuojeluvastuut työpaikalla, 2)  työsuojelun yhteistoiminnan toteuttaminen, 3) työterveyshuollon järjestäminen, 4) turvallinen, terveellinen
työympäristö, 5) psykososiaalinen kuormittuminen ja väkivallan uhka työssä ja 6) työhyvinvointi.

Miniwebinaarien tarkoitus on tukea esihenkilöitä, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä ja työyhteisöjä
tarjoamalla perustietoa 1) työsuojelua koskevasta lainsäädännöstä, 2) työsuojelun yhteistoiminnasta sekä 3) työterveyteen, -turvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyvistä laeista ja suosituksista.

Katso ensimmäinen miniwebinaari:

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopijaosapuolet ovat sopineet työehtosopimuksessa työhyvinvointityöryhmästä, jonka tehtävänä on selvittää työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämistä työpaikoilla. Tavoitteena on edistää työsuojeluorganisaation toimivuutta sekä henkistä ja fyysistä työturvallisuutta työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi, työurien pidentämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Työryhmän yksi päämäärä tällä työehtosopimuskaudella on jakaa informaatiota jäsenistölleen työsuojelua, työsuojelun yhteistoimintaa sekä työhyvinvointia, -turvallisuutta ja -terveyttä koskevista aihepiireistä. Työryhmätyön osana julkaistaan työsuojelu- ja työhyvinvointiteemoja käsittelevä kuusiosainen videosarja. Sen avulla tarjotaan työpaikoille keinoja siihen, mitä työyhteisö – niin työntekijät kuin työnantaja – voi tehdä työsuojelun yhteistoiminnan ja työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sitä kautta työn tuloksellisuuden parantamiseksi.