Työn murros yllätti kunta-alalla: Toimintatapojen muutos uutta tekniikkaa tärkeämpää

Työn murroksessa merkittävintä ovat uudenlaiset toimintatavat, joita työyhteisöt – esimiehet ja henkilöstö – ovat itse kehittämässä. Uuden teknologian, digitalisaation ja robotiikan käyttöönotto ei vielä saa aikaan parempia palveluita, tyytyväisempiä asiakkaita ja toimivampia työyhteisöjä. Vasta uuden teknologian soveltaminen yhdessä uusien toimintatapojen kanssa tuo tavoitellut tuloksellisuushyödyt.

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt käynnistivät syksyllä 2018 selvityksen kootakseen tietoa siitä, miten työn murros näkyy kuntatyössä nykyisin ja lähitulevaisuudessa. Selvityksen kokonaiskuva on syntynyt johdon, henkilöstön ja asiantuntijoiden kertomuksista. Niiden avulla pyrimme tekemään näkyväksi sitä, mitä työpaikoilla parhaillaan tapahtuu ja miten palveluja, toimintatapoja ja tehtäväkuvia uudistetaan.

Työn murros etenee kunta-alalla odotettua nopeammin. Sitä vauhdittavat toimintatapojen uudistaminen työyhteisöissä ja yhteistyön tekeminen yli yksikkörajojen sekä kuntalaisten ja kumppanien kanssa. Muutoksia on toteutettu onnistuneesti muun muassa kirjastotoimessa, sosiaali- ja terveystoimessa, yleissivistävässä opetuksessa sekä hallinto- ja toimistotyössä.

Espoon Samarian ja Kalajärven terveyskeskuksissa siirryttiin akuuttitapauksissa hoitajapainotteiseen vastaanottoon, jossa sairaanhoitaja hoitaa potilasta itse ja tarvittaessa kutsuu paikalle valmiudessa olevan konsulttilääkärin. Lääkäreille vapautui aikaa vaativampiin tapauksiin ja kiireettömään hoitoon. Samalla omaksuttiin tiedolla johtaminen. Toimenpiteiden seurauksena asiakastyytyväisyys parani 30 prosenttiyksiköllä 90 prosenttiin. Odotusajat lääkärin kiireettömään hoitoon lyhenivät keskimäärin viikkoon ja päivystyksessä 15 minuuttiin.

Monessa koulussa digitalisaation käyttö opetuksessa on jo jokapäiväistä. August Sahlsten monimuotolukiossa opettajat ohjaavat oppilaiden työskentelyä videoneuvottelun, lähiopetuksen, tietoverkkojen ja itsenäisten tehtävien avulla – ja kurssitarjonnassa on mukana myös ammattikorkeakoulun kursseja.

Hyvän johtamisen ja työntekijöiden osallistumisen avulla luodaan kuntapalveluun parhaiten soveltuvat tavat uudistaa toimintaa ja soveltaa uutta teknologiaa. Vasta onnistuneen soveltamisen kautta saadaan esiin uuden teknologian tuottavuushyödyt, työhyvinvointia tukevat tekijät ja palvelujen parantuminen.

Työn murros ja digitalisaatio etenevät eri tavoin eri toiminnoissa ja ammateissa. Kunta-alan työmarkkinaosapuolet hyödyntävät selvityksen tuottamaa tietoa työpaikkojen kehittämistuen ja oman toimintansa suuntaamisessa sekä edunvalvonnassa.

KT Kuntatyönantajat
JAU
JUKO
KOHO

Lisätietoja:

KT Kuntatyönantajat
työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
pj. Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872
tj. Maria Löfgren puh. 040 568 2798

Julkisen alan unioni JAU ry
pj. Päivi Niemi-Laine, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, puh. 040 702 4772
pj. Maija Pihlajamäki, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, puh. 0400 537 756

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO ry
pj. Silja Paavola, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, puh. 050 527 5085
pj. Millariikka Rytkönen, Tehy, puh. 040 82 100 28

Yhteenveto seurannan ensimmäisistä tuloksista löytyy osoitteesta https://www.kt.fi/tyon-murros

Asiasanat: