Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen korotusta

​Työllisyysrahaston hallitus on päättänyt kokouksessaan 25.8.2020 esittää rahaston hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksujen korotusta vuodelle 2021.

Työttömyysvakuutusmaksun kokonaismaksua korotetaan 0,32 prosenttiyksikköä.  

Työnantajan keskimääräinen maksu nousisi 0,17 prosenttiyksikköä ja työntekijöiden maksu nousisi 0,15 prosenttiyksikköä. Näin ollen työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,42 prosenttia ja työntekijän maksu 1,40 prosenttia palkkasummasta vuonna 2021.

Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,50 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,1 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 1,90 prosenttia (palkkasumman 2,1 miljoonaa euroa ylittävältä osalta). Tänä vuonna edellä mainitut prosentit ovat 0,45 ja 1,70.

Esityksen lähtökohtana on, että valtio osallistuu lomautuspäivärahojen rahoittamiseen vuonna 2021. Valtio osallistuu lomautuspäivärahojen rahoittamiseen peruspäivärahan suuruisella osuudella tänä vuonna. Vuoden 2021 osalta päätöksiä ei vielä ole.    

Esitys työttömyysvakuutusmaksuista pohjautuu Työllisyysrahaston ennusteeseen, jonka pohjalta laaditaan myös rahaston talousarvio vuodelle 2021. Ennusteessa otetaan huomioon muun muassa rahoitettavien etuuksien määrä ja muut rahaston menot tulevana vuotena.

– Koronaviruksen aiheuttama äkillinen ja voimakas työttömyysmenojen kasvu on vaikuttanut Työllisyysrahaston talouteen merkittävästi. Turvasimme keväällä maksukykymme ja toimeenpanomme mm. ottamalla lainaa ja laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjoja. Vuoden 2021 talousarviomme perustuu 8,5 prosentin työttömyysasteeseen, kertoo Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki.

Suomalaisen palkansaajan mediaanipalkka oli 3350 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Esitetyn korotuksen mukaan mediaanipalkan verran ansaitseva työntekijä maksaisi työttömyysvakuutusmaksuja 562,80 euroa vuodessa, mikä on 60,30 euroa enemmän kuin vuonna 2020.

Työllisyysrahaston hallintoneuvosto päättää esityksestä kokouksessaan torstaina 27. elokuuta. Tämän jälkeen Työllisyysrahasto antaa esityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle, ja eduskunta vahvistaa lopulliset maksut syksyllä. Työttömyysvakuutusmaksujen taso säädetään vuosittain lailla.