Teknisten sopimuksen (TS) keskitetty erä maksetaan yleiskorotuksena

​JAU (Jyty ja JHL), Juko ja KT ovat sopineet, että kunta-alan teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen (TS-22) keskitetystä järjestelyerästä 0,48 % jaetaan yleiskorotuksena 1.10.2022 alkaen.

Samalla korotetaan myös vähimmäispalkkaa, jolloin palkkaryhmien alarajat nousevat seuraavasti, palkkaryhmä I 50 €, palkkaryhmä II 150 € ja palkkaryhmä III 100 €.

Tarkempaa tietoa keskitetyn erän maksamisesta löytyy KT:n yleiskirjeestä, jonka pääsopijajärjestöt KT, JAU (Jyty ja JHL) ja JUKO ovat yhdessä laatineet.

Kunta-alaa sekä uusia hyvinvointialueita koskevien virka- ja työehtosopimusten mukaan ensimmäinen palkankorotusajankohta oli jo 1.6.2022, jolloin palkkojen yleiskorotus oli 46 euroa tai vähintään 2 %. Tämä yleiskorotus tuli maksuun taannehtivasti. Tämän lisäksi nyt tulee siis lisää palkankorotusta, josta teknisten sopimuksessa maksetaan 0,48 % yleiskorotuksena 1.10. alkaen.

Toisena sopimusvuonna 2023 yleiskorotus on 1,5 % 1.6.2023 alkaen. Samalla palkkoja korotetaan paikallisesti sovittavalla järjestelyerällä 0,4 %. Kolmantena sopimusvuonna 2024 yleiskorotus on 1,5 % 1.6.2024 alkaen ja paikallinen järjestelyerä on 0,4 %. Sopimukseen on kuitenkin kirjattu, että vuosien 2023 ja 2024 korotukset ovat kustannusvaikutukseltaan vähintään ns. vientialojen sopimusten suuruiset.

Lisäksi sopimusratkaisu sisältää viisivuotisen palkkojen kehittämisohjelman vuosille 2023–2027, joka nostaa palkkoja 5,1 % normaalien sopimuskorotusten päälle. Kehittämisohjelmalla korjataan palkkausepäkohtia ja turvataan henkilöstön saatavuutta. TS-sopimuksen sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025.