Suositus koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta kunta-alalla

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisen alan unioni JAU ry (=Jyty ja JHL), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry sekä Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO ry (=Tehy, SuPer, Spal) suosittelevat kuntatyönantajille, että ne antaisivat myös kesällä 2020 koululaisille mahdollisuuden tutustua kunta-alan monipuolisiin työtehtäviin ja alan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Hyvä kokemus kunta-alan kesätöistä parantaa kunta-alan työnantajakuvaa ja voi innostaa koululaisen hakeutumaan opintoihin, joiden avulla voi työllistyä kunta-alalle.

"Tutustu työelämään ja tienaa"- koululaisten kesäharjoitteluohjelma on vuodesta 1992 lukien toteutettu peruskoululaisille, lukiolaisille, kymppiluokkalaisille sekä VALMA- koulutukseen osallistuville nuorille tarkoitettu ohjelma, jonka tarkoituksena on ollut tutustua työelämään. Sen avulla koululaiset ovat saaneet omakohtaisia kokemuksia työelämästä, sen pelisäännöistä, työtehtävistä ja työpaikkojen toiminnasta. Tässä ohjelmassa on ollut kysymys keskusjärjestöjen yhteisestä suosituksesta. Keskusjärjestöt eivät anna suositusta kesälle 2020.

"Kunta-alan tutustu työelämään ja tienaa" – mallin kahden viikon kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta KT ja järjestöt suosittelevat maksettavaksi kertakaikkisena palkkana 360 euroa vuonna 2020, 365 euroa vuonna 2021 ja 375 euroa vuonna 2022. Palkka sisältää vuosilomakorvauksen. Työsuhteissa noudatetaan kunta-alan virka- ja työehtosopimusta (yleensä KVTES) muiden työsuhteen ehtojen osalta. Palkasta maksetaan myös lakisääteiset sosiaaliturvamaksut henkilön iästä riippuen. Palkka maksetaan viimeistään työsuhteen päättymistä seuraavana palkanmaksupäivänä.

Kesäharjoitteluohjelmalla ei ole tarkoitus korvata normaalia kesätyötä. Ohjelman mukaan nuorelle tarjotaan yksi tämän suosituksen mukainen työhön tutustumisjakso samalla työnantajalla, jotta työkokemusta voitaisiin järjestää mahdollisimman monelle. Koululaisen kanssa voidaan sopia myös pidemmästä työsuhteesta harjoitteluohjelman jälkeen, jolloin kyse ei enää ole "kunta-alan tutustu työelämään ja tienaa"-mallin mukaisesta työsuhteesta.

KT ja järjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että "Kunta-alan tutustu työelämään ja tienaa"- harjoitteluohjelmaan perustuvat työsuhteet ovat luonteeltaan sen laatuisia, ettei kesäharjoitteluohjelman toteuttaminen ole ristiriidassa työsopimuslain (esimerkiksi työvoiman vähentämistä koskevien määräysten ja lisätyön tarjoamisvelvollisuuden) tai voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten kanssa.

KT ja järjestöt suosittelevat, että työnantajat hyvissä ajoin ennen harjoitteluohjelman toteuttamista huomioivat sen erityisluonteen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmissa tai muussa yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. 

Asiasanat: