Suomen epidemiatilanne on kaksijakoinen: tautitapauksia edelleen paljon – sairaalahoidon tarve vähenee

​Uusien covid-19-tautitapausten määrä on Suomessa samaa luokkaa kuin edellisellä viikolla. Epidemian hillinnässä on monella paikkakunnalla onnistuttu hyvin. Silti koronavirusta esiintyy väestössä joka puolella maata, ja useiden sairaanhoitopiirien alueella on todettu runsaasti uusia tartuntoja.

Toistaiseksi ei ole selvää näyttöä siitä, että virusmuunnokset olisivat alkaneet kotoperäisesti levitä väestöön, mutta tämä riski on huomattava. Toisaalta sairaalahoidon tarve on laskenut jo useiden viikkojen ajan.

Viikolla 5 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin yli 2500 uutta tapausta, mikä on lähes 200 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 45 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edellisellä viikolla luku oli 49 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson (ajalla 25.1.-7.2.) yhteenlaskettu tapausmäärä oli hieman yli 5200 uutta tapausta, mikä on yli 1100 tapausta enemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 94 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 74 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,95-1,1 (90 % todennäköisyysväli).

Monissa Euroopan maissa ja Suomen lähialueilla covid-19-tapausten ilmaantuvuus ja tapausmäärät ovat hyvin suuret.

Maailmalla on todettu useita eri virusmuunnoksia eli virusvariantteja, joiden leviämistä Suomeen pyritään torjumaan muun muassa tehostamalla torjuntatoimia rajoilla sekä rajoituksin ja suosituksin. Virusmuunnosten vaikutusta epidemiatilanteeseen seurataan tiiviisti.  Tähän mennessä Suomessa on todettu uusia virusmuunnoksia yhteensä 232 koronavirusnäytteessä.

Tartuntoja on eniten nuorilla aikuisilla

Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä yli 60 %:ssa tapauksista. Tapauksia todetaan eniten työikäisillä, tällä hetkellä varsinkin nuorilla aikuisilla. Lähes neljäsosa kaikista tapauksista todettiin 20-29-vuotiailla.

Yli 60-vuotiaiden osuus tartunnan saaneista on hieman laskenut. Viikolla 5 yli 60-vuotiaiden osuus oli noin 8 %, kun viikoilla 3 ja 4 tämän ikäryhmän osuus oli 11 %.

Karanteeniin asetettiin viikolla 5 hieman yli 11 000 henkilöä, mikä on noin 2500 henkilöä vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uusista tartunnoista yli neljännes todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa.

Viikolla 5 suurin osa tartunnoista oli peräisin kotimaasta. Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli 4 %, ja näistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus jäi alle prosenttiyksikköön kaikista tartunnoista.

Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä laskenut

Sairaalahoidossa oli 10.2. kaikkiaan 118 potilasta covid-19-taudin vuoksi: perusterveydenhuollon osastoilla 23 potilasta, erikoissairaanhoidossa 79 potilasta ja teho-osastoilla 16 potilasta.

Tautiin liittyviä kuolemia oli 10.2.2021 mennessä raportoitu yhteensä 706.

Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla.

Asiasanat: