STTK: Eläkejärjestelmien yhdistämisessä varmistettava kuntahenkilöstön lisäeläketurva

Kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittänyt työryhmä on luovuttanut raporttinsa. Eläkejärjestelmien yhdistäminen on työryhmän mukaan mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Jos yhdistäminen toteutuu, kunta-alan työntekijät vakuutettaisiin yhdistämisen jälkeen työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesti.

STTK on kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistämisen kannalla ja pitää yhdistämistä perusteltuna.

– Yhdistämisellä parannettaisiin muun muassa eläkejärjestelmän ja eläkkeiden rahoituspohjan vakautta varsinkin toimintaympäristön muutosten ja tulevaisuuden riskien varalta. Jatkovalmistelussa on silti täsmennettävä useita yksityiskohtia. Yhdistämisen valmistelu on tehtävä huolellisesti ja valmistelulle varattava riittävä aika, lakimies Samppa Koskela sanoo.

STTK korostaa, että ansaittuja eläkeoikeuksia ja eläketurvan tasoa ei muutoksen yhteydessä saa heikentää.
– Kunta-alan henkilöstön nykyinen oikeus kunnallisen eläkejärjestelmän lisäeläketurvaan on säilytettävä yhdistämisestä huolimatta.

Eläkejärjestelmien yhdistämisen jälkeen kunta-alan työntekijöiden eläketurva määräytyisi työntekijän eläkelain mukaisesti. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että kunta-alan nykyinen ammatillinen työkyvyttömyysmääritelmä poistuisi. Työntekijän eläkelain mukaiseen yleisen työkyvyttömyysmääritelmän piiriin siirryttäisiin kuitenkin siten, että ennen vuotta 1972 syntyneiden kunta-alan työntekijöiden työkyvyttömyyden arvioinnissa sovellettaisiin edelleen ammatillista työkyvyttömyysmääritelmää.

Kunta-alalla nykyisin sovellettavan ammatillisen työkyvyttömyysmääritelmän poistuminen olisi STTK:n mielestä valitettava muutos.

– Jatkossa onkin kiinnitettävä yhä enemmän huomiota työterveyden, työturvallisuuden sekä työhyvinvoinnin edistämiseen varsinkin fyysisesti raskaissa ja kuluttavissa ammateissa, Samppa Koskela toteaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Samppa Koskela, puhelin 0400 199 062.

Asiasanat: