STM, THL ja Kela: Kaikki EU:n koronatodistukset ovat nyt saatavilla Omakannasta

EU:n todistukset koronavirustestistä ja sairastetusta koronavirustaudista ovat saatavilla Omakannasta 14.7. alkaen. EU:n koronarokotustodistuksen on voinut saada Omakannasta 22.6. alkaen.

Tallenna tai tulosta koronatodistus itsellesi Omakannasta.

Todistuksen saa Omakannasta noudattamalla seuraavia ohjeita:

  1. Kirjaudu Omakantaan kanta.fi-sivulta omalla tunnistusvälineelläsi kuten verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  2. Valitse vasemman reunan valikosta kohta Koronatodistus. Todistusosioon on myös suora linkki Omakannan etusivulta.

  3. Avaa koronatodistus painamalla pdf-linkkiä. Jos sinulla on todistus, se avautuu uuteen välilehteen.

  4. Tallenna pdf-tiedosto omaan puhelimeesi tai muulle laitteelle. Voit myös tulostaa todistuksen paperille.

EU:n koronatodistuksia voidaan käyttää rajanylitystilanteissa EU-alueella. Tavoitteena on helpottaa turvallista ja vapaata liikkumista. Kukin EU-maa voi itse päättää todistuksen mahdollisista muista käyttötarkoituksista.

Suomesta saaduissa EU:n koronatodistuksissa tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Todistuksessa on QR-koodi, josta todistuksen sisältö ja aitous voidaan tarkistaa. Kaikki EU-todistukset ovat maksuttomia.

Myös terveydenhuollosta saa tarvittaessa paperisen todistuksen

Ennen matkalle lähtöä matkustajan on ladattava todistus itselleen Omakannasta. Terveydenhuollon kuormitusta pyritään edelleen välttämään ja siksi kansalaisia ohjataan käyttämään ensisijaisesti Omakantaa. Omakannan asiakaspalvelu antaa koronatodistuksista yleistä neuvontaa ja auttaa teknisissä ongelmissa, mutta ei voi korjata todistuksessa olevia tietoja.

Jos henkilö ei saa todistusta Omakannasta, hänen on oltava yhteydessä terveydenhuoltoon ja pyydettävä tulostettua todistusta. Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää Omakantaa tai valtuuttaa toista henkilöä käyttämään sitä puolestaan, voivat saada paperisen koronatodistuksen terveydenhuollon toimipaikoista.

Joistain terveydenhuollon toimipaikoista paperisen EU:n koronatodistuksen voi saada jo 15.7. alkaen. Tavoitteena on, että kaikkialta julkisesta terveydenhuollosta saa paperisen EU:n koronatodistuksen elokuun puoliväliin mennessä. Jos terveydenhuollon toimipisteestä ei vielä saa EU:n koronatodistusta paperisena, henkilö saa muun todistuksen, joka sisältää vastaavat tiedot.

Niille EU-kansalaisille, jotka ovat joko saaneet koronarokotuksen tai jotka on testattu Suomessa, mutta joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voidaan antaa terveydenhuollosta EU-vaatimukset täyttävä todistus elokuun lopussa. Siihen asti terveydenhuollosta voidaan antaa muu todistus, joka sisältää vastaavat tiedot.

Matkustajan on selvitettävä kohdemaan vaatimukset

Matkustajan on selvitettävä, mikä EU:n koronatodistus tarvitaan kohdemaan rajanylitykseen. Rajanylitykseen voi riittää EU:n koronarokotustodistus. Ennen matkalle lähtöä on lisäksi tarkistettava kohdemaan koronatilanne ja ennen paluumatkaa Suomen koronatilanne sekä koronaan liittyvä ohjeistus. EU-maita koskevat matkustusohjeet ja -rajoitukset on koottu Re-open EU -verkkosivustolle (reopen.europa.eu).

Suomesta ulkomaille suuntautuvan matkustamisen takia tehtävät koronatestit toteutetaan yksityisessä terveydenhuollossa. Nämä koronatestit ovat maksullisia. Myös yksityisellä tehdyistä koronatesteistä saa EU:n testitulostodistuksen Omakannasta. Suomeen palattaessa tehtävät testit ovat julkisessa terveydenhuollossa maksuttomia. Paluutesti kannattaa varata etukäteen esimerkiksi FINENTRY-palvelun kautta.

Yleisesti matkustaessa on hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Koronavirustilanne voi eri maissa ja alueilla muuttua äkillisesti.

Ulkomailla annetut rokotukset ja ulkomailla tehdyt testit

EU:n koronatodistuksen saa siitä maasta, jossa rokotus on annettu. EU-maiden tulee antaa todistus myös jälkikäteen. Suomessa koronarokotustodistuksen voi saada vain Suomessa annetuista ja Suomessa käytössä olevista rokotevalmisteista.

Negatiiviset testitulokset ovat voimassa lyhyen ajan, joten niiden osalta testituloksia ei kannata pyytää ulkomailta, vaan hakeutua Suomessa uuteen testiin tarvittaessa. Jos koronavirustaudin on sairastanut ulkomailla, todistus sairastetusta koronavirustaudista tulee pyytää siitä maasta, jossa posi-tiivinen testitulos on tehty.

Lisätietoa

  • Omakannan asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@kanta.fi

  • Huom. Omakannan asiakaspalvelussa ei ole mahdollista tarkistaa tai korjata henkilökohtaisia terveystietoja. Olethan näissä tapauksissa yhteydessä sinua hoitaneeseen terveydenhuollon yk-sikköön.

Asiasanat: