STM ohjeistaa kuntia ja kuntayhtymiä antamaan covid-19-rokotteet viipymättä

Sosiaali- ja terveysministeriö muistuttaa kuntia ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiä 15. tammikuuta antamassaan ohjauskirjeessä, että näiden on annettava covid-19-rokotteet välittömästi, kun ne ovat käytettävissä. Lisäksi tiedot annetuista covid-19 -rokotuksista on tallennettava sähköiseen potilastietojärjestelmään.

Suomeen saapuu covid-19-rokotteita sitä mukaa kun rokotevalmistajat pystyvät myyntiluvan saaneita rokotteita valmistamaan ja toimittamaan. THL:n lääketukkukauppa antaa rokote-erien toimitusta, säilytystä ja kuljetusta koskevia ohjeita sairaanhoitopiirien lääkejakelukeskuksille. Kuntien on järjestettävä covid-19-rokotukset mahdollisimman nopeasti, kattavasti ja joustavasti siten, että rokotteet annetaan välittömästi niiden alueelle saapumisen jälkeen.

Tarvittaessa rokotuksia voidaan antaa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Sairaanhoitopiirit ja THL voivat tarvittaessa antaa asiantuntijatukea kunnille covid-19-rokotusten järjestämisessä.

Rokotustiedot tallennettava rokotusten järjestäjästä riippumatta

Rokotustietojen tallennus perustuu valtioneuvoston asetukseen vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista.

Potilastietojärjestelmään merkitään potilaan tunnistetietojen lisäksi rokotuspäivämäärä, rokotteen nimi, eränumero, pistoskohta, rokotustapa ja rokottaja. Rokotetulle on tarvittaessa annettava todistus annetusta rokotuksesta.

Jos rokotusten antamisesta on sovittu muiden kuntien, kuntayhtymien tai yksityisten toimijoiden kanssa, on järjestämisvastuulla olevan kunnan ennen rokottamisesta sopimista varmistuttava siitä, että rokottava taho siirtää rokotustiedot valtakunnalliseen rokotusrekisteriin.

Rokotustiedot tallennetaan sähköiseen potilastietojärjestelmään rakenteisesti kansallisen tietosisältömäärittelyn mukaisesti, jolloin tiedot ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia ja hyödynnettävissä valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa.

Rokotusten toimeenpanoa seurataan ajantasaisesti

Rokotusten toimeenpanoa seurataan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän valtakunnallisen rokotusrekisterin avulla. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että sähköisiin potilastietojärjestelmiin kirjatut tiedot annetuista covid-19-rokotusta välitetään rokotusrekisteriin ajantasaisesti.

Covid-19 -rokotustietojen tallentaminen sähköiseen potilastietojärjestelmään on tärkeää henkilön yksilöllisen rokotussuojan varmistamiseksi, väestön rokotuskattavuuden seuraamiseksi sekä rokotteen tehon ja turvallisuuden arvioimiseksi.

Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta:

Asiasanat: