Sosiaalibarometri: Asiakkaiden kuuleminen ja sote-palveluiden integraatio välttämättömiä sote-uudistuksen onnistumiselle

Sosiaali- ja terveydenhuollon onnistumisen tärkeimpiä edellytyksiä ovat selkeä hallinto sekä terveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen kunnissa, uskovat sosiaali- ja terveysjohtajat, todetaan Kuntaliiton Kuntalehdessä.

Sote-johtajien näkemykset käyvät ilmi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTEN tuoreesta sosiaalibarometrista.

Barometrin vastauksissa korostuvat aikaisempaa enemmän sote-palvelujen käyttäjien kuunteleminen, johtaminen ja palvelujen integraatio.
Integraatiota pidetään entistä useammin keskeisenä keinona sote-kustannusten kasvun taittamisessa. Yli 80 prosenttia barometriin vastanneista sote-johtajista piti ICT-ratkaisujen yhtenäistämistä erityisen merkittävänä säästökeinona.

– Yhtenäiset tietojärjestelmät mahdollistavat asiakastiedon liikkumisen ja tiedolla johtamisen. Siksi ne ovat onnistumisen ehdoton edellytys. Hajanaiset järjestelmät pirstaloivat tiedon ja takkuavat hallintoa, SOSTEn johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi sanoo järjestön tiedotteessa.
Noin kolme neljästä vastaajasta piti ehkäisevien palvelujen lisäämistä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnissa erittäin kannatettavina keinoina kustannusten hillitsemiseksi.

Lue lisää