Pääsopijajärjestöt allekirjoittivat kunta-alan pääsopimuksen 2020–2022

​KT Kuntatyönantajat sekä Julkisen alan unioni JAU, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ovat allekirjoittaneet kunta-alalle 28. toukokuuta saavutetun neuvottelutuloksen mukaiset työ- ja virkaehtosopimukset.

Pääsopimuksen allekirjoittivat:

KT:n Kuntatyönantajat
Valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen ja
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
Puheenjohtaja Olli Luukkainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Toiminnanjohtaja Maria Löfgren, JUKO

Julkisen alan unioni JAU
Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE
Puheenjohtaja Silja Paavola, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Tehy

Sopimusratkaisu sisältää 2020–2021 sovittujen virka- ja työehtosopimusten lisäksi virka- ja työehtosopimuksen kunnallisen pääsopimuksen jatkamisesta ja eräitä muita määräyksiä sekä aiesopimuksen sote- ja maakuntauudistusta varten. Sopimusratkaisun yhteydessä sovittiin myös työelämän kehittämistä koskevasta yhteistyöstä.

Kunnallisten työehtosopimusten piiriin kuuluu noin 420 000 työntekijää.

Kunta-alan kaikki virka- ja työehtosopimukset ovat tulleet voimaan 1.4.2020. Osaa uusista sopimusmääräyksistä noudatetaan takautuvasti ja osa määräyksistä tulee voimaan kussakin virka- ja työehtosopimuksessa erikseen sovittuna ajankohtana. Sopimuskauden pituus on 23 kuukautta.

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlamäki luovutti kirveen työmarkkinajohtaja Markku Jaloselle kunta-alan virka- ja työehtosopimusten allekirjoitustilaisuudessa. Pihlajamäki huomautti kirvestä luovuttaessaan, että kun sopimuskausi on 23 kuukautta, sotakirves on ainakin siksi ajaksi haudattu. Kirveellä on toki hänen mukaansa jatkossa töitä mm. henkilöstön työhyvinvoinnin ja palkkatasa-arvon edistämisessä.

Teksti: KT, Kuvat: Lehtikuva / Roni Rekomaa

Asiasanat: