Osallistu kyselyyn kunta-alan työn murroksesta!

​Ammattiliitto Jyty pyytää jäseniään osallistumaan kunta-alan laajaan yhteiseen työn murroksen seurantaan. Seurantakyselyn toteuttaa yhteistyössä KT Kuntatyönantajat sekä kunta-alan ammattiliitot.

Mikäli työskentelet jollain alla luetelluista ammattialueista tai olet kiinnostunut osallistumaan keskusteluun kuntatyön muutoksesta jollain aihealueella, ilmoittaudu mukaan työn murroksen seurantaan oheisen linkin kautta. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään maaliskuussa työn murroksen seurantakysely.

Ilmoittautumisen yhteydessä voit jo valita, minkä aiheen tai aiheiden seurantaan haluat osallistua. Yhteen aiheeseen vastaaminen kestää arviolta 10–15 minuuttia. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä.

Siirry ilmoittautumislomakkeelle >

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan ammattiliitot jakavat tietoa seurantakyselystä myös kuntaorganisaatioiden johdolle ja muille henkilöstöryhmille.

Seurattavat ammattialueet ja aiheet vuonna 2021:

 1. Tarinoiden kirjastot
 2. Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos
 3. Vanhusten palvelut: Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen vanhusten palveluissa
 4. Uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus
 5. Sairaalat teknologian ja työn murroksessa
 6. Sosiaalityön uudet ratkaisut
 7. Työn murros ja uudistuva kuntatekniikka
 8. Tärkeät ateria- ja puhtauspalvelut
 9. Maailman paras peruskoulu
 10. Uudistuva ammatillinen koulutus
 11. Lukiot: Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen lukiossa
 12. Kehittyvä ja innovatiivinen kuntatyö
 13. Nykyaikainen nuorisotyö
 14. Robotit ja tekoäly ihmisten apuna
 15. Itseohjautuvuus ja tiimityöskentely kunta-alalla
 16. Kestävää kehitystä kuntatyöllä
 17. Uutta toimitilaratkaisuissa
 18. Työssä oppiminen ja ohjaus
 19. Etätyö kunta-alalla
 20. Liikkumisen ja logistiikan uudet ratkaisut
 21. Uudistuva varhaiskasvatus
 22. Julkisen työn merkitys ja arvo
 23. Digitalisaatio kuntatyössä (kooste)

Työn murros -työryhmän jäsen Marko Heikkinen Ammattiliitto Jytystä kuvaa ainutlaatuiseksi tapaa, jolla kunta-alalla seurataan laajassa yhteistyössä työn muuttumista eri toimialoilla ja työpaikoilla.

– Järjestelmällinen seuranta, johon kuntatyöpaikoilla työskentelevien on helppo osallistua eri puolilta maata, on todella hyvä tapa nostaa esille nykyaikaista kuntatyötä, käynnissä olevaa työn murrosta ja nyt myös korona-ajan kokemuksia kunta-alalla.

Seurannan tuloksia tarvitaan yhteisessä edunvalvonnassa ja työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa. Seuranta tuottaa ajankohtaista tietoa kuntatyön kehityksestä ja tilanteesta työpaikoille itselleen mutta myös poliittisille päättäjille ja kuntalaisille.

Seurannan toteutuksesta vastaa kunta-alan työmarkkinaosapuolten yhteinen työn murros -työryhmä, johon KT Kuntatyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisen alan unioni JAU ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry ovat nimenneet edustajansa.