Ohjeita lomautetulle

Päivitetty 11.3.2021.

Lomautetun on itse ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon

Lomautettujen on jatkossakin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti, mutta se on tehtävä itse. Lomautettujen on myös otettava vastaan työnantajan tarjoama työ.

Omavastuuaika

Ansiopäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun olet ollut työttömänä työnhakijana yhteensä 5 päivää.

Ohjeet kokoaikaisesti lomautetulle

 1. Ilmoittaudu kokoaikatyötä hakevaksi työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalvelussa viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä (= ensimmäinen palkaton päivä).
 2. Hae päivärahaa jälkikäteen ensimmäisestä palkattomasta päivästä alkaen vähintään kahdelta kalenteriviikolta, niin että hakemus päättyy sunnuntaihin. Voit lähettää päivärahahakemuksen aikaisintaan sunnuntaina Työttömyyskassa Aarian sähköisen aAsiointipalvelun kautta tai postitse.
 3. Liitä hakemukseen palkkatodistus vähintään 26 viikolta ennen lomautuksen/ työttömyyden alkamista. Palkkatodistuksessa tulee olla eriteltyinä lomaraha ja -korvaus sekä maininta mahdollisista palkattomista poissaoloista. Mikäli palkkahallinnosta ei ole saatavilla palkkatodistusta, toimita liitteeksi tilinauhat/ palkkalaskelmat lomautusta/ työttömyyttä edeltävältä kuudelta kuukaudelta. Tulorekisterin tiedot eivät ole aina riittävät.
 4. Liitä hakemukseen työsopimus.
 5. Liitä hakemukseen lomautusilmoitus.
 6. Hae ensimmäisen hakemuksen jälkeen päivärahaa joko neljän kalenteriviikon jaksoissa (ma-su) tai kuukauden jaksoissa.

Ohjeet osa-aikatyöstä lomautetulle

 1. Ilmoita lomautuksesta/ palkanmaksunkeskeytyksestä työ- ja elinkeinotoimistoon.
 2. Hae päivärahaa kalenterikuukausittain jälkikäteen.
 3. Liitä hakemukseen lomautusilmoitus sekä palkkalaskelma/tilinauha hakujaksolla maksetusta palkasta.

Ohjeet osa-aikaisesti lomautetulle (lyhyempi työpäivä tai viikko)

 1. Ilmoittaudu kokoaikatyötä hakevaksi työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalvelussa viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä (= ensimmäinen palkaton päivä).
 2. Hae päivärahaa jälkikäteen ensimmäisestä palkattomasta päivästä alkaen kalenterikuukausittain, päättyen kuitenkin sunnuntaihin. Hakemukseen voi siis tulla päiviä kahdelta kalenterikuukaudelta. Lomautuksen ajalta hakemus aina KOKO kalenteriviikolta, myös työpäiviltä, vaikka viikolla olisi vain yksi lomautuspäivä. Voit lähettää päivärahahakemuksen aikaisintaan sunnuntaina Työttömyyskassa Aarian sähköisen aAsiointipalvelun kautta tai postitse.
 3. Liitä hakemukseen palkkatodistus vähintään 26 viikolta ennen lomautuksen/ työttömyyden alkamista. Palkkatodistuksessa tulee olla eriteltyinä lomaraha ja -korvaus sekä maininta mahdollisista palkattomista poissaoloista. Mikäli palkkahallinnosta ei ole saatavilla palkkatodistusta, toimita liitteeksi tilinauhat/ palkkalaskelmat lomautusta/ työttömyyttä edeltävältä kuudelta kuukaudelta. Tulorekisterin tiedot eivät ole aina riittävät.
 4. Liitä hakemukseen haettavan kuukauden tilinauha/palkkalaskelma.
 5. Liitä hakemukseen lomautusilmoitus.
 6. Liitä hakemukseen työsopimus.
 7. Hae ensimmäisen hakemuksen jälkeen päivärahaa kalenterikuukausittain, kuitenkin niin, että jos kuukausi päättyy kesken kalenteriviikon, hae päivärahaa kyseisen viikon sunnuntaihin asti.