Muutoksia varhaiskasvatukseen 1.8. alkaen

Hallitusohjelman mukaisesti lapsen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautui 1.8.2020 alkaen. Oikeus varhaiskasvatukseen ei enää ole riippuvainen lapsen vanhempien työssäkäynnistä, opiskelusta, työttömyydestä tai perhe- ja hoitovapaista. Aiemmin perheen asuinpaikka, työllisyys- ja opiskelutilanne tai perhe- ja hoitovapaat ovat rajoittaneet oikeutta varhaiskasvatukseen siten, että varhaiskasvatus on voinut rajoittua enintään 20 tuntiin viikossa.

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta myös varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen osalta. Ryhmäkokoja pienennetään kolme vuotta täyttäneiden ryhmissä niin, että jatkossa lapsia on seitsemän yhtä kasvattajaa kohti, kun toistaiseksi suhdeluku on ollut kahdeksan lasta yhtä kasvattajaa kohden.

Lisäksi elokuun 2020 alusta kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu muuttuu. Ensimmäisen lapsen osalta perittävä maksu on 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu 27 euroa kuukaudessa. Toisen lapsen kohdalla perittävä maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
Varhaiskasvatusoikeuden sekä henkilöstömitoituksen muutokset koskevat kuntia sekä yksityisen varhaiskasvatuksen järjestäjiä.

Opetushallitus: Varhaiskasvatuksen järjestäminen uudella toimintakaudella 25.6.2020 alkaen

Lue lisää: Muutoksia varhaiskasvatukseen 1. elokuuta alkaen (www.minedu.fi)