Miten torjua seksuaalista häirintää työpaikoilla?

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen järjestävät perjantaina 24.9.2021 pyöreän pöydän keskustelun, jossa etsitään ratkaisuja siihen, miten yhteiskunnassa ja työpaikoilla voitaisiin tehokkaammin vähentää seksuaalista häirintää. Pyöreän pöydän keskusteluun osallistuu muun muassa työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajia sekä työelämän ja tasa-arvoasioiden asiantuntijoita.

Kansainvälinen Me too -kampanja vuonna 2017 nosti seksuaalisen häirinnän näkyvästi julkiseen keskusteluun myös meillä. Seksuaalinen häirintä on vahvasti sukupuolittunutta: se kohdistuu useimmin nuoriin naisiin, mutta myös eri vähemmistöihin kuuluviin. Myös miehiin voi kohdistua seksuaalista häirintää.  
 
"Seksuaalinen häirintä on laaja yhteiskunnallinen ongelma, ja tähän ilmiöön on korkea aika saada muutos. Tarvitsemme kaikki keinot käyttöön häirinnän kitkemiseksi ja asenne- ja kulttuurimuutoksen aikaansaamiseksi. Myös meidän miesten on tärkeää puuttua näkemäämme häirintään ja keskustella näistä asioista," muistuttaa ministeri Blomqvist.  

Työpaikoilla tulee keskustella avoimesti seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä 

Häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu voi aiheuttaa vaaraa myös työntekijöiden terveydelle. Seksuaalista häirintää tapahtuu sekä työyhteisöjen sisällä että asiakaskohtaamisissa. Työnantajalla on velvollisuus tarkkailla työympäristöä jatkuvasti ja järjestelmällisesti sekä puuttua työpaikalla ilmenevään häirintään. Mitä aiemmin häirintään puututaan, sitä helpommin se on yleensä ratkaistavissa.  
 
"Häirintää ja epäasiallista kohtelua ennaltaehkäisevät toimintatavat ja pelisäännöt tulee selkeyttää työyhteisössä niin, että ne ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Avoin ja luottamuksellinen keskusteluilmapiiri työ-paikoilla on avainasemassa myös seksuaalisen häirinnän torjunnassa", toteaa ministeri Sarkkinen.  

Pyöreän pöydän keskustelun teemat 

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti elokuussa 2021 asiantuntijatyöpajan, jossa keskusteltiin millaisia toimenpiteitä jo olemassa olevien suositusten ja ohjeiden lisäksi tarvitaan, jotta seksuaalinen häirintä saadaan ennaltaehkäistyä ja kitkettyä yhteiskunnasta ja erityisesti työelämästä. Asiantuntijatyöpajasta nousi esiin neljä teemakokonaisuutta: lainsäädäntö, tiedon tuottaminen, työelämän käytännöt sekä ja yleisen keskustelun lisääminen. Nämä teemat toimivat pyöreän pöydän keskustelun lähtökohtana.