Ministeri Kiuru: Myös mielenterveyspalveluihin tarvitaan takuu

"Mielenterveyden ongelmille ja häiriöille ei ole perusterveydenhuollossa sellaista tarjontaa kuin tarvittaisiin. Tähän tarvitaan muutos. Mielenterveyspalveluille tarvitaan takuu samoin kuin muullekin hoidolle", painotti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru mielenterveysasioiden pyöreässä pöydässä.

Pyöreän pöydän tavoitteena oli löytää ministerin, järjestöjen ja asiantuntijoiden dialogissa ratkaisuja mielenterveyshäiriöiden hoitoon.

Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että hoito on saatava silloin, kun sitä tarvitaan ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Tätä varten tarvitaan osaavia ammattilaisia, moniammatillisia tiimejä ja yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

"Hallitusohjelmassa on linjattu hoitotakuun vahvistamisesta. Se tarkoittaa, että ihmisen pitää päästä hoitoon seitsemässä päivässä hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen. Tämä koskee myös mielenterveyspalveluita sosiaali- ja terveyskeskuksissa", ministeri kertoi.

"Tavoitteenamme on, että apua tarvitsevaa ihmistä palvellaan paremmin ja hän saa tarvitsemansa tuen ja hoidon kokonaisuutena", ministeri kiteytti.  

Mielenterveyshäiriöiden hoito halutaan saada toimivaksi osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta. Mielenterveysjärjestöjen ja -asiantuntijoiden osaamista toivotaan mukaan tämän vision rakentamiseen, ja siksi pyöreän pöydän keskusteluja jatketaan marraskuussa.

Toimivat perustason palvelut ovat vahvasti kirjattuina myös mielenterveysstrategian luonnokseen, joka on parhaillaan lausunnolla. Lisäksi mielenterveyspalvelujen saatavuutta kehitetään hoitotakuun lainsäädännössä ja osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.