Mikä ero on henkilöstömitoituksella ja hoitajamitoituksella?

Henkilöstömitoitus iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa olisi lausuntokierroksella olevassa lakiehdotuksessa jatkossa vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti.

Alla olevat kysymykset ja vastaukset perustuvat luonnokseen hallituksen esitykseksi. Luonnos sisältää ehdotuksen lainsäädännöksi henkilöstömitoituksesta ja sen arvioinnista pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa.

Miksi esityksessä puhutaan henkilöstömitoituksesta eikä hoitajamitoituksesta?

Henkilöstömitoitus on vakiintunut termi lainsäädännössä. Siksi lakiesityksen muotoon kirjoitetussa esityksessä käytetään termiä henkilöstömitoitus termin hoitajamitoitus sijaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille on ollut tärkeää puhua hoitajamitoituksesta, koska he ovat pitkään vaatineet, että mitoitukseen laskettaisiin vain se ammattilaisten tekemä työ, joka kohdentuu hoitoon, hoivaan ja muuhun välittömään asiakastyöhön. Näin on tarkoitus myös tehdä.

Suurin osa vanhusten palveluyksiköissä työskentelevistä on hoitajia, ja esitetty henkilöstömitoitus koskee erityisesti heitä. Mitoitukseen voidaan kuitenkin laskea hoitajien lisäksi myös muita sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöitä, kuten sosionomeja ja geronomeja, silloin, kun he tekevät välitöntä asiakastyötä.

Lue lisää: https://stm.fi/iakkaiden-palvelut/henkilostomitoitus