Markku Jalonen toimitusjohtajaksi – KTn asema laajenee Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajaksi

Sote-uudistusta koskevien lakien yhteydessä on hyväksytty 1.7.2021 alkaen myös Laki kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä, joka määrittelee uudelleen KT:n aseman ja tehtävät.

Uuden lain mukaan KT on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö. KT:n valtakunnallisen edunvalvonnan piiriin tulevat kuntien ja kuntayhtymien lisäksi hyvinvointialueet. Myös kuntien ja hyvinvointialueiden määräysvallassa olevat yritykset ja muut yhteisöt voivat liittyä uuden KT:n jäseneksi. KT:n nimi on jatkossa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT suomeksi ja Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT ruotsiksi. 

KT:n tehtävät jatkuvat nykyisenlaisina

Lakimuutos ei muuta olennaisesti KT:n nykyisiä tehtäviä, mutta ne todetaan laissa nykyistä tarkemmin. KT toimii työmarkkinakeskusjärjestönä sekä kunta- ja hyvinvointialueiden työnantajaorganisaationa. KT:n tehtäviä ovat neuvottelut ja sopiminen virka- ja työehtosopimuksista, keskusjärjestösopimuksista sekä työnantajaedunvalvonta työ-, eläke- ja sosiaaliturvalakeja koskevissa valmisteluissa ja kansainvälisissä yhteisöissä. 

Lain mukaan KT hoitaa ja kehittää työnantajatoiminnassa tarvittavaa työmarkkinatutkimusta sekä henkilöstöjohtamiseen, työelämän laatuun ja tuloksellisuuteen liittyviä tehtäviä. KT antaa myös suosituksia työelämän kehittämisestä, edistää työnantajaviestintää sekä hoitaa muita työnantajaedunvalvonnan lakisääteisiä tehtäviä. 

Markku Jalonen on nimitetty toimitusjohtajaksi

KT:n valtuuskunta on nimittänyt tänään Markku Jalosen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtajaksi 1.7.2021 alkaen. Markku Jalonen (60) on toiminut kunta-alan työmarkkinajohtajana vuodesta 2007 ja on yksi Suomen kokeneimmista työmarkkinajohtajista. 

KT:n hallinto uudistuu

Hyvinvointialueiden aloittaessa palvelutoiminnan vuonna 2023 on KT:n hallinto uudistunut. Tällöin KT:n toimintaa johtaa hallitus ja kolme jaostoa: kuntajaosto, hyvinvointialuejaosto ja yritysjaosto. Jaostojen jäsenet nimetään asiakasorganisaatioiden edustajista laissa tarkemmin määritellyllä tavalla. 

KT:n toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti valtuuskunnan alaisuudessa. Kuntavaalien tuloksen mukainen uusi valtuuskunta aloittaa työnsä 1.1.2022. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n uudet toimielimet eli hallitus ja jaostot aloittavat toimintansa vuoden 2023 alkupuolella.