Kunnissa jälleen tuhansia kesätyömahdollisuuksia nuorille

Kunnat tarjoavat nuorille jälleen arviolta 45 000 kesätyöpaikkaa. KT Kuntatyönantajien tutkimusten mukaan kuntien kesätyömahdollisuudet nuorille ovat pitkään olleet samanlaisia.

Viimeisimmissä selvityksissä suoria työpaikkoja on ollut noin 25 000, minkä lisäksi kunnat tukevat yrityksissä ja yhteisöissä noin 20 000 kesätyöpaikkaa. Valtaosta kunnista tarjoaa saman verran paikkoja kuin aiempina vuosina. Noin kolmessa neljästä kunnasta kesätyöpaikkojen määrä on edellisvuoden tasolla.

Hieman yli joka kymmenes kunta tarjoaa edellisvuotta enemmän kesätyöpaikkoja ja saman verran vähemmän. Työpaikoista noin 60 prosenttia on peruskoululaisille ja ammattiin opiskeleville noin neljännes. Muita työpaikkoja on noin 15 prosenttia.

Kunnissa on runsaasti vaihtoehtoja nuorille kesätyöpaikoiksi. Tarjolla on esimerkiksi kunnossapitotyötä, liikuntapaikkojen ylläpitoa ja muita piha- ja puutarhatöitä. Myös erilaisiin toimistotöihin haetaan nuoria. Hoitoalalle kaivataan vuosittain alan opiskelijoita vuosilomasijaisuuksiin ja harjoitteluihin.

Kunnille kesätyöpaikat tarjoavat hyvän mahdollisuuden parantaa mielikuvaa kunnasta työnantajana. Onnistunut kesätyökokemus saattaa vaikuttaa nuoren tulevaisuudensuunnitelmiin ja saada nuoria hakeutumaan kunta-alalle töihin tulevaisuudessa.

Lue lisää: Kunnissa jälleen tuhansia kesätyömahdollisuuksia nuorille

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä sekä valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa että kolmikantayhteistyössä. KT neuvottelee ja sopii kunnallista henkilöstöä koskevat valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset. Sopimusneuvottelujen ohella KT:n tärkeimpiin tehtäviin kuuluu työelämän laadun, tuloksellisuuden ja yhteistoiminnan kehittäminen.