KT Kuntatyönantajien toimintaohjeistus koronavirusepidemiassa

KT Kuntatyönantajat on laatinut koronavirusepidemian varalle ohjeistusta, jonka pohjalta kuinnissa tulee toimia, kun mahdollisessa epidemiatilanteessa terveyspalveluiden ja muiden kunnallisten palveluiden kysyntä saattaa kasvaa merkittävästi ja oman henkilöstön sairauspoissaolot usein lisääntyvät. Taudin leviämisen estämiseksi voidaan joutua sulkemaan kunnan toimintayksikköjä. Kunnan oman henkilöstön tehtäviä voidaan joutua järjestämään uudelleen ja palkkaamaan mahdollisesti ulkopuolista lisätyövoimaa samalla, kun osalle omaa henkilöstöä ei ehkä ole osoittaa työtehtäviä. Yksittäisen kunnan ja kuntayhtymän kannattaa tehdä suunnitelmat ja ohjeet epidemian eri vaiheiden vaikutuksista työn tekemiseen ja suojautumistoimenpiteisiin.

Kuntien ja kuntayhtymien omaa ohjeistusta laadittaessa on hyvä kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin asioihin:

 • Kunnan ja kuntayhtymän vastuuhenkilön tai  -henkilöiden nimeäminen
 • Esimiesten rooli
 • Koronavirukseen liittyvä tiedottaminen, mm.
  • mitä tietoa on tarpeen jakaa
  • kenelle, miten ja missä vaiheessa tietoa jaetaan (tässä on muun muassa otettava huomioon se, että yleisissä tiedotustilaisuuksissa tartunnan riski kasvaa)
  • eri henkilöstöryhmien erilainen tiedon tarve
 • Käsi- ja lähityöskentelyhygienia opastus
 • Flunssaoireisten seuranta ja neuvonta
 • Mahdolliset virka- tai työtehtäviin liittyvät matkustamis- ja kokoontumisrajoitukset jne.
 • Toimintojen varmistaminen eri tilanteiden varalle mm. varahenkilöt
 • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
 • Muut tässä ohjeessa mainitut asiat.

Kunnan ohjeistukseen kannattaa kirjata, missä tilanteissa ohjetta noudatetaan ja kuinka pitkään ohjeet ovat voimassa.

Tässä ohjeessa viitataan useassa kohdassa kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Muita kunta-alan sopimuksia sovellettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miltä osin ne poikkeavat KVTES:n määräyksistä. Näitä ohjeita sovelletaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaisiin. Tässä ohjeistuksessa työntekijällä tarkoitetaan myös viranhaltijoita, ellei ohjeistuksesta toisin ilmene. KT täydentää ohjeita tarvittaessa.

Lue lisää KT Kuntatyönantajien nettisivulta seuraavasta linkistä: https://www.kt.fi/sopimukset/ohjeet/kvtes/koronavirus-kuntatyopaikoilla

Asiasanat: